Historische uitkomsten CSW missen gevoel van urgentie

De meest recente IPCC-rapporten tonen het wetenschappelijke bewijs van een situatie die feministen en klimaatactivisten al jaren in de praktijk zien: als we nu niet in actie komen om onze uitstoot te beperken en ambitieuzere klimaatmaatregelen te nemen, zullen de gevolgen van klimaatverandering onomkeerbaar zijn en zullen grote delen van onze wereld onleefbaar worden. Het toont aan dat ons huidige manieren om de klimaat- en milieucrises aan te pakken, niet volstaan. We moeten ambitieuzer zijn! Hier hoopten wij, als WECF en als onderdeel van de wereldwijde feministische beweging, dat CSW66 een verschil zou hebben gemaakt.  

Deze CSW is historisch, want het was voor het eerst in haar geschiedenis dat de raakvlakken tussen gendergelijkheid en klimaat-, milieu- en rampenrisicobeleid bovenaan de agenda stonden. Het maandag uitgekomen IPCC-rapport onderstreept die relevantie: “aandacht voor rechtvaardigheid en zinvolle deelname van alle relevante organisaties aan besluitvorming op alle niveaus kan … steun voor transformatieve veranderingen verdiepen en verbreden.” (blz. 56) Helaas ontbrak bij de regeringen tijdens de CSW, waaronder die van de EU, een gevoel van urgentie en bereidheid om doortastende maatregelen te nemen om de klimaat-, milieu- en ongelijkheidscrises op een samenhangende wijze aan te pakken.  

Participatie van maatschappelijk middenveld 

Slechts drie dagen voor het begin van de CSW kondigden de VN aan dat ze het maatschappelijk middenveld weer zouden toelaten in (delen van) het VN-gebouw. Dit was veel te laat voor de meeste mensen om nog naar New York te komen. We zijn dankbaar dat onze collega Sanne Van de Voort als NGO-vertegenwoordiger onderdeel was van de Nederlandse delegatie, wat haar de unieke positie heeft geboden om de onderhandelingen te volgen. Echter, zoals Sanne ook krachtig stelde in haar verklaring tijdens de Algemene Discussie ontbraken veel stemmen tijdens deze CSW. “Ik sta in solidariteit met die duizenden vrouwen (in al hun diversiteit) die hier vandaag niet kunnen zijn om met hun eigen stem te spreken”, stelt Sanne. “Ze kunnen hier niet zijn door vele ongelijkheden: van discriminerende visumbeperkingen tot vaccinatie-ongelijkheid tot financiële ongelijkheid of conflicten en oorlog. De afwezigheid van het maatschappelijk middenveld is niet te rechtvaardigen en zal de resultaten en effecten van deze CSW verminderen. “ 

De regeringen onderhandelden tijdens deze CSW over verschillende uitkomstdocumenten. Bijvoorbeeld over het algemene uitkomstdocument, de Agreed Conclusions, over het prioriteitsthema (waarvan je onze analyse hier kunt lezen). Ook de Methods of Work, de werkwijze van de Commissie voor de komende jaren, stond op de agenda. Hier hadden wij, als maatschappelijke organisaties, gehoopt op meer betekenisvolle deelname aan het proces. Helaas werkten conservatieve regeringen dit hard tegen. Het maatschappelijk middenveld zal nog steeds niet de onderhandelingen over de slotdocumenten van de CSW kunnen observeren, en alleen deelnemen aan de zogenaamde interactieve dialogen, nevenevenementen en de Algemene Discussie. Een positief resultaat is dat voortaan een interactieve dialoog met jongeren deel zal uitmaken van de CSW.  

Conclusie 

Al met al zijn op deze historische CSW66 belangrijke stappen gezet in de aanpak van de klimaat- en milieucrises in samenhang met gendergelijkheid. We hadden echter gehoopt op meer concrete, doortastende toezeggingen over de deelname van het maatschappelijk middenveld, (financiële) steun voor feministische bewegingen en gendertransformatieve klimaatactie, en het aanpakken van ongelijkheid. Wij zullen er samen met onze partners voor zorgen dat de toezeggingen van de CSW op nationaal niveau worden nagekomen en dat de resultaten van de CSW een vervolg krijgen in de vorm van sterke resultaten tijdens de komende klimaattop COP27, waar het genderactieplan van het wordt herzien.  

Wil je meer te weten komen over wat wij tijdens de CSW hebben gedaan? Bekijk dan de links hieronder: