#HandsOffWHRDs

De jaren 2016 en 2017 waren een van de meest dodelijke jaren voor vrouwenrechten en milieuverdedigers (WHRD’s) die in de frontlinie vochten voor hun mensenrechten en milieurechtvaardigheid. Deze campagne toont hoe de echte wonder women eruit zien, eert vrijheidsstrijders en maakt mensen bewust van het werk dat nog moet worden gedaan om hun veiligheid te waarborgen om zo uiteindelijk volop te kunnen genieten van hun mensenrecthen.  

Ons doel

De Women’s Major Group en de Women & Gender Constituency zijn constant op zoek naar meer veiligheid en verantwoordelijkheid van de overheid. Met deze campagne willen we dat mensenrechtenverplichtingen worden opgenomen in doelstelling 5 van Agenda 2030, maar ook in alle aspecten van oplossingen voor klimaatverandering. Gezamelijk laten we ons horen binnen (en buiten) de gangen van de Verenigde Naties voor de vrouwen mensenrechten en milieuverdedigers die hun leven blijven riskeren terwijl ze onbevreesd werken om de rechten van vrouwen te bevorderen en het klimaat in hun gemeenschappen en landen te verdedigen. 

 


Op de frontlinie

Hoe kan het 2030 Agenda actieplan worden verwezelijkt voor mensen, de planeet, welvaart, vrede en partnerschap wanneer onze collega's worden lastiggevallen en gecriminaliseerd? Hoe worden inheemse mensen genoemd als een kwetsbare groep die bevoegd moet zijn om de Agenda 2030 te halen, maar wanneer ze zich uitspreken, wordt hun veiligheid in gevaar gebracht? Hoe wordt het mogelijk dat de rol van lokale gemeenschappen en inheemse volkeren wordt erkend bij het bereiken van de doelen en doelstellingen die zijn vastgesteld in het Parijs Akkoord en de Agenda 2030, wanneer zij worden gearresteerd of vermoord? Hoe vechten we voor universele vrede wanneer leiders terroristen van het maatschappelijk middenveld bellen, van de Filippijnse president Duterte tot VN-milieuprogramma uitvoerend directeur, Erik Solheim.