Onze reactie op kamerbrief Feministisch Buitenlandbeleid van de Nederlandse regering

Vorige week verscheen een brief van minister Hoekstra en minister Schreinemacher, naar aanleiding van het Feministisch Buitenlands Beleid dat de Nederlandse regering gaat implementeren. We zijn blij met deze stap, maar hopen op meer dan alleen de mooie woorden die de brief doet beloven.

Nederland stelt zichzelf op als voorvechter van gendergelijkheid wereldwijd en gaat een agenderende rol op zich nemen. Er worden een aantal concrete toezeggingen gedaan, zoals de financiering van gendergelijkheid in programma’s (gender budgeting), en het maken van gender-analyses. Dit houdt in dat er méér naar gender gedisaggregeerde data wordt gekeken, bijvoorbeeld welke impact conflict heeft op verschillende genders? Ook wordt er gesteld dat de impact op en ervaring van vrouwen en LGBTQ+ groepen als uitgangspunt zal worden genomen. De grondoorzaken voor deze systematische ongelijkheden moeten onderzocht worden.

Tot nu toe is er te weinig focus op intersectionaliteit. Het belang hiervan kan niet genoeg benadrukt worden: een succesvol feministisch buitenlandbeleid is intersectioneel in zijn kern en kijkt naar verschillende lagen van ongelijkheden. Het kabinet moet ook hand in eigen buidel steken: diversiteit en inclusie kunnen niet slechts een ‘’aandachtspunt’’ zijn binnen het ministerie, het zijn vereisten. Aansluitend hierop willen wij de relevantie van beleidscoherentie met andere ministeries benadrukken. Mensenrechten en een feministisch beleid zijn synoniem en zouden aan de basis van elk beleid moeten staan.

Tijdens de COP27 sprak minister Schreinemacher bij een evenement omtrent het Feministisch Buitenlandbeleid en stelde dat vrouwen ‘’powerful agents of change in climate action ‘’ zijn. Ze deelde echter weinig transformatieve visies over hoe vrouwen, in al hun diversiteit, met het feministisch buitenlandbeleid worden bereikt, ondersteund en hoe structurele ongelijkheden worden tegengegaan.  Ook in de staande brief zien we dit transformatieve narratief onvoldoende terug. Vrouwen zijn inderdaad méér dan slachtoffers: ze zijn de sleutel tot duurzame verandering.  De kennis van vrouwen over bijvoorbeeld biodiversiteit is uiterst waardevol in het aanpakken van de klimaatcrisis; een crisis waarin de impact op vrouwen, meisjes en gender-diverse personen nog steeds onvoldoende wordt onderzocht.

We hopen in toekomstige plannen meer focus op implementatie van de ambities te zien. Wij zouden graag een feminist action plan zien, waarin de focus op het transformeren van machtsverhoudingen ligt. Het betrekken van het (feministisch) maatschappelijk middenveld moet hierin een speerpunt zijn. Ook sluiten we graag samen met Zuidelijke partners aan bij de consultaties die binnenkort georganiseerd worden. We roepen minister Schreinemacher en minister Hoekstra op bovenstaande mee te nemen bij de vorming van het feministisch buitenlandbeleid: van ambitie naar implementatie (en klimaatactie!)

Meer informatie over onze aanbevelingen met betrekking tot het Feministisch Buitenlandbeleid vind je hier.