Gender Just Climate Solutions Award Winnaars bekend!

Vrouwen hebben de sleutel tot verandering in handen in de strijd tegen klimaatverandering. Deze essentiële bijdragen van vrouwen moeten gevierd en ondersteund worden. Dat doen wij met onze jaarlijkse Gender Just Climate Solutions awards. Vrouwen zijn kwetsbaarder voor de effecten van klimaatverandering en milieuvervuiling. Vaak zijn zij diegenen die op het land of thuis werken en bij droogte, overstroming of klimaatgerelateerde rampen als eerste slachtoffer zijn. Tegelijkertijd kunnen vrouwen en hun organisaties een fundamentele rol spelen als producent van voedsel en als consument van energie en water.

Ook dichtbij huis is er onvoldoende aandacht voor de effecten van klimaatbeleid op bestaande ongelijkheden zoals genderongelijkheid. Het zijn internationaal gezien bijvoorbeeld vaak vrouwen die in energiearmoede leven. In Nederland is hier weinig over bekend. Nu al zijn er 1,2 miljoen mensen in Nederland arm. Een groot deel hiervan zijn vrouwen en kinderen. Hoe zorgen we ervoor dat kwetsbare groepen door energiemaatregelen niet nóg armer worden?

Er zijn oplossingen!

We weten als WECF al jaren dat de oplossingen voor een duurzamere toekomst al bestaan. Terwijl vrouwen in hun eigen omgeving briljante, duurzame & betaalbare oplossingen verzinnen tegen klimaatverandering gaat klimaatfinanciering vaak naar grote infrastructurele projecten. Met onze Gender Just Climate Solutions Award willen wij juist aandacht geven aan deze lokaal gewortelde initiatieven! Gisteren vond daarom tijdens de Klimaattop voor de 5e maal de uitreiking van de Award plaats,  in samenwerking met vrouwenorganisaties wereldwijd.

De awards worden uitgereikt in drie categorieën: technische oplossingen, niet-technische oplossingen en transformationele oplossingen

Winnaar in de categorie Technische Oplossingen

UNIVERS-SEL, vertegenwoordigd door Pauline Lançon, Guinée-Bissau & Frankrijk

UNIVERS-SEL uit Guinnée-Bissau, onze ‘technical solutions’ award winnaar! Ze combineren traditionele kennis met innovatieve technologieën om op een duurzame manier zout en rijst te oogsten en mangroven te beheren. Hun winnende DEDURAM project gebruikt daarbij twee innovatieve, simpele en betaalbare technieken. De traditionele kennis van vrouwen wordt in hun project succesvol ingezet en gecombineerd met capacity-building sessies. Hierdoor kunnen vrouwen een essentiële rol spelen in de duurzame zout- en rijstproductie in de mangroven.  UNIVERS-SELs DEDURAM project heeft al 2000 familieboerderijen bereikt, waarvan 75% door vrouwen worden geleid. Zij zijn nu succesvolle onafhankelijke ondernemers, terwijl ze bijdragen aan het tegengaan van klimaatverandering!

Meer weten? Check hier de website van UNIVERS-SEL.

Winnaar in de categorie Non-Technische Oplossingen

ENDA COLOMBIA, vertegenwoordigd door Maria Bojaca Penagos, Colombia

ENDA  Colombia is onze winnaar in de categorie niet-technische oplossingen. Lokale vrouwen laten zien hoe zij als leiders & agents of change een verschil kunnen maken in Bogotá. ENDA COLOMBIA traint vrouwen in de stad als recyclers & lokale experts op het gebied van milieubeheer, genderongelijkheid en lokaal openbaar beleid. Dankzij het winnende project van ENDA COLOMBIA en de geweldige women waste pickers wordt 30 ton papier en 12 ton plastic per jaar gerecycled. Dit bespaart de kap van 600 bomen en 4000 kilo afval in landfills. Met het ‘Bankomunal’ initiatief van ENDA COLOMBIA kunnen vrouwen bovendien toegang krijgen tot een gemeenschappelijk spaar- en kredietmechanisme. Dit zorgt voor meer economische zelfstandigheid van de vrouwen in de gemeenschap. 

Winnaar in de categorie Transformationele Oplossingen

Cameroon Gender and Environment Watch (CAMGEW), vertegenwoordigd door Sevidzem Ernestine Leikeki, Kameroen

De winnaar van 2019 voor beste Transformational Gender Just Climate Solution is CAMGEW– Cameroon Gender and Environment Watch! Cameroon Gender and Environment Watch doet geweldig werk: ze trainen lokale gemeenschappen in bosbouw, biologische landbouw, bijenteelt, business vaardigheden, en overal wordt aan gender mainstreaming gedacht. Ze werken samen met de inheemse bosgemeenschappen van Kameroen en gaan  d.m.v. deze trainingen bovendien traditionele genderrollen te lijf!

Transformational Solutions Mention of Honour 

FUNDAECO, vertegenwoordigde door Rita Mishaan, Guatemala

Een speciale mention of honour gaat dit jaar in de categorie van ‘transformational solutions’ naar FUNDAECO voor hun werk om Seksuele en Reproductieve Gezondheid en Rechten van jonge meiden uit inheemse gemeenschappen in Guatemala. FUNDAECO heeft in meer dan 100 Maya & Q’echqi gemeenschappen in Guatemala gezondheidsklinieken opgezet voor fysieke en mentale zorg, waarmee ze al 50,000 patiënten hebben bereikt. Hiermee bereiken ze voornamelijk vrouwen, waardoor tienerzwangerschappen worden verminderd en jonge moeders bovendien zorg krijgen bij en na hun bevalling. Hierbij wordt ook aandacht besteed aan duurzame en gezonde eetpatronen en afvalmanagement. Een succesvol scholarship programma zorgt er bovendien voor dat jonge meisjes en vrouwen toegang krijgen tot formeel en informeel onderwijs. Dit doen ze naast hun trainingen voor agroforestry en duurzaam bosbeheer.

Meer weten? Check hier hun website

Duurzame en betaalbare oplossingen

De verplaatsing van de COP25 van Chili naar Madrid had helaas tot gevolg dat deelname van Zuid-Amerikaanse maatschappelijke organisaties minimaal is dit jaar. Een transitie naar groene economieën moet rechtvaardig zijn en mensenrechten horen centraal te staan in beleid en programma’s die klimaatchaos aanpakken. Het is belangrijker dan ooit om ervoor te zorgen dat klimaatbeleid door de mensen en voor de mensen wordt gemaakt.

De Women & Gender Constituency pleit al jaren voor radicale actie. De Gender Just Climate Solutions Award is in het leven geroepen om eigen lokale initiatieven zichtbaarheid te geven. Het brengt milieuactivisten van over de hele wereld samen die gendergelijkheid en vrouwenrechten als uitgangspunt nemen bij de uitvoering van het Akkoord van Parijs en om de klimaatcrisis te bestrijden.

Lokale projecten met wereldwijde impact

We zijn er trots op om te laten zien dat er over de hele wereld al relevante, inclusieve oplossingen voor gendergerelateerde klimaatsomstandigheden zijn bedacht en plaatsvinden. Met toezeggingen van overheden, b.v. in termen van financiën en technologie kunnen we deze inclusieve oplossingen opschalen zodat ze aanzienlijke impact kunnen hebben, niet alleen lokaal, maar ook  wereldwijd.

Over de award

Elke winnaar ontvangt een subsidie van €2,000, een vergoeding voor één vertegenwoordiger om naar de COP25 te komen, een mentorprogramma geleid door leden van de Women and Gender Constituency (WGC), en de mogelijkheid om deel te nemen in een skills training workshop van CTCN. Dit is het 5e jaar dat we deze succesvolle award uitreiken en we ontvingen 140 aanmeldingen uit 60 landen.

Samenwerking met CTCN

Één van onze belangrijkste partners voor deze award is het Climate Technology Centre & Network (CTCN). Zij nodigen dit jaar de winnaars van alle afgelopen vijf jaren uit voor een workshop om gezamenlijk te werken aan het opschalen van de gender-just climate solutions van elke winnaar. Hierbij draait het vooral om kennisuitwisseling, bijvoorbeeld over de gebruikte technische oplossingen en fondsenwervingsstrategieën.

Trupti Jain, winnaar van de technische oplossing van vorig jaar, over hoe ze de prijs en de bijbehorende mentorworkshop heeft gebruikt om het project van haar organisatie Naireeta Services op te  schalen: “De Award en het bijbehorende mentorschap inspireerden ons tot een nieuw bedrijfsmodel voor onze Bunghroo technologie voor het verzamelen van water. We hebben nu een nieuw prijsbeleid toegepast, rekening houdend met de financiële draagkracht van onze klanten. Dit nieuwe beleid stelt kleine boeren in staat om financiële belemmeringen te overwinnen en de verspreiding van deze technologie op te schalen”.

Dorothee Lisenga, uit de Democratische Republiek Congo, ontving de award voor beste transformationele oplossing vorig jaar. Met haar organisatie CFLEDD – Coalition des Femmes Leaders pour l’Environnement et le Développement Durable zet ze zich in om deze wetten te wijzigen en zo te zorgen dat vrouwen meer rechten en inspraak krijgen. “De Award heeft ons geholpen om in contact te komen met belangrijke vertegenwoordigers van onze lokale, regionale en nationale overheden. Hierdoor konden we ons werk binnen één jaar uitbreiden van twee provincies naar zes provincies. Ook werken we nu samen met onze nationale overheid om op nationaal niveau een wet in te voeren die vrouwen deze essentiële rechten kan geven.”

Download de publicatie in het Engels, Frans of Spaans