VN Klimaatdialoog zet lokale, door vrouwen geleide, klimaatinitiatieven in de schijnwerpers

We weten als WECF al jaren dat de oplossingen voor een duurzamere toekomst al bestaan. Terwijl vrouwen in hun eigen omgeving briljante, duurzame & betaalbare oplossingen verzinnen tegen klimaatverandering gaat klimaatfinanciering vaak naar grote infrastructurele projecten.

Sinds de Klimaattop in Parijs, de COP21 in 2015, reiken wij daarom ieder jaar de Gender Just Climate Solutions Awards uit. Met het initiatief wordt een platform geboden aan klimaatprojecten die expliciet aandacht vragen voor genderrechtvaardigheid. Vrouwen, in al hun diversiteit, leveren een essentiële bijdrage aan de strijd tegen klimaatverandering en dat moet erkend, gevierd en ondersteund worden. Inmiddels hebben we al 15 lokaal gewortelde initiatieven in de schijnwerpers kunnen zetten!

Omdat dit jaar, vanwege de Covid-19 pandemie, er geen echte Klimaattop plaatsvindt organiseert de VN deze weken een serie klimaatdialogen.  Wij hadden de grote eer om ook zo’n Klimaatdialoog te morgen organiseren. Dit jaar keken we met winnaars van de laatste vijf jaar terug op hun projecten en het belang van deze intersectionele benadering van de klimaatproblematiek.

Doordat vrouwen vaak diegenen zijn die op het land of thuis werken, zonder hier eigenaar van te zijn, zijn zij kwetsbaarder voor veranderingen in het klimaat. Bij droogte, overstromingen en klimaatgerelateerde rampen zijn vrouwen het eerste slachtoffer. Internationaal gezien zijn het vaak vrouwen die in energiearmoede leven en ook in Nederland is er te weinig aandacht voor de effecten van klimaatbeleid en -verandering op bestaande ongelijkheden. Het is dan ook van belang dat we aandacht besteden aan de consequenties van energiemaatregelen en er niet voor zorgen dat kwetsbare groepen nog harder geraakt worden.

Het horen van de sprekers is inspirerend en hoopvol. Hoe zien klimaatoplossingen eruit, hoe divers zijn ze en wie biedt ruimte om deze oplossingen te delen met de wereld? Op deze vragen bieden zij een antwoord, hun projecten laten een effectief, inclusief en transformatief klimaatbeleid zien. Met resultaten die niet enkel op lokaal niveau zichtbaar zijn, maar ook hebben bijgedragen aan nationale beleidsverandering op het gebied van gender- en klimaatrechtvaardigheid.

Door de oud-winnaars werden we meegenomen in een reeks van mooie, ambitieuze en inspirerende projecten. Besproken werden de kansen door empowerment van vrouwelijk leiderschap. En over hoe met het creëren van banen, en door vrouwen eigenaar te maken van een eigen stukje land er meer voedselzekerheid en financiële zekerheid ontstaat. Ook hoorden we over de tegenslagen die werden ervaren, zo werd er gesproken over hoe het uitbreken van een gewelddadige situatie het haast onmogelijk maakt om te strijden tegen klimaatverandering.

Om op een structurele wijze bij te dragen aan een duurzame ontwikkeling is het van belang dat er aandacht wordt besteed aan alle betrokkenen. Dit houdt in dat er kritisch wordt gekeken naar bestaande machtsstructuren. De rol van vrouwen is hierin vitaal voor het ontwikkelen van duurzame oplossingen. Hierdoor gaat het streven naar klimaatoplossingen hand in hand met het streven naar het doorbreken van “oude” machtsstructuren en het versterken van de positie van vrouwen.

De rode draad hierbij is dat om te kunnen werken aan klimaatoplossingen er een verandering in denken nodig is en een beïnvloeding van beleid en machtsverhoudingen, niet alleen op het lokale niveau waar het project wordt uitgevoerd, maar landelijk. Door in aanraking te komen met deze projecten kunnen we leren om verder te groeien naar een gender- en klimaatrechtvaardige wereld.

Wil je het webinar beluisteren in het Engels, Frans of Spaans? Ga dan naar deze pagina

Bekijk hier de eerdere publicaties van de afgelopen vijf jaar:

Gender Just Climate Solutions Award (5e editie) 2019 – WECF

Gender Just Climate Solutions Award (4e editie) 2018 – WECF

Gender Just Climate Solutions Award (3e editie) 2017 – WECF

Gender Just Climate Solutions Award (2de editie) 2016 – WECF

Gender Just Climate Solutions Award (1ste editie) 2015 – WECF