Winnaars subsidieregeling “MAAK EUROPA DUURZAAM VOOR IEDEREEN”

WECF Nederland mocht onlangs 3 projectsubsidies verlenen aan lokale groepen en maatschappelijke organisaties die op lokaal niveau actief zijn en werken aan de uitvoering van en bewustwording over de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) en de Agenda 2030. Lokale organisaties door heel Nederland konden zich aanmelden voor de subsidie van 1000 euro voor het organiseren van een activiteit in het kader van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen.

En de winnaars zijn geworden:

Goed WEL (Goede Wijkpraktijken in Energietransitie Leiden) 

Sinds 2005 is Stichting Ideewinkel hét informatiepunt voor duurzame ontwikkeling en burgerinitiatieven in en rond Leiden. De Stichting wil initiatiefnemers van duurzame projecten op gebieden zoals milieu, biodiversiteit, voeding en leefomgeving op weg helpen en ondersteunen. Ze fungeert als paraplu voor projecten, zoals inspiratietuin Vrij Groen en het Groene Ideecafé. Het Groene Ideecafé biedt sinds 2009 een platform en ontmoetingsplaats aan mensen met duurzame ideeën en initiatieven. Het ideecafé werkt daarbij samen met maatschappelijke organisaties in de regio.

Zaltbommel: Gelijkwaardige participatie van burgers in lokale beslissingen over duurzame ontwikkeling van de stad en regio 

De Stichting Veiliger Zaltbommel is vanaf zijn oprichting al bezig met het onderzoeken en kritisch volgen van milieu en gezondheidsproblemen in de Gemeente Zaltbommel, en bestaat 5 jaar.

Het comité bezorgde bewoners is in 2017 opgezet door een groep burgers die zich zeer bezorgd maken over de besluitvorming van een chemische fabriek in de Gemeente Zaltbommel.

De doelstelling van de stichting en het comité is om duurzame ontwikkeling in Zaltbommel te stimuleren, waarbij de visies, behoeftes en zorgen van iedereen gedeeld worden en een evenwichtig ontwikkelingsplan tot stand komt.

‘Hoopvol of hopeloos landschap’ een honderd dagen debat 

De Stichting Bollenboos bestaat uit burgers uit de Gemeente Westerveld die zich zorgen maken over de nadelige gevolgen van de lelieteelt in Drenthe. Stichting Bollenboos wil dat meer mensen zich realiseren dat het telen van leliebollen risico’s kan opleveren voor de gezondheid en een bedreiging vormt voor het milieu en het landschap. Stichting Bollenboos spoort de Gemeente Westerveld en de provincie aan om maatregelen te nemen teneinde de groei van de milieubelastende lelieteelt tegen te gaan en de nadelige gevolgen ervan te beperken.

Stichting Bollenboos is sinds 2001 actief en heeft de afgelopen 18 jaar meerdere uitgaves verzorgd, publieke debatten georganiseerd en rechtszaken gevoerd.

De komende maanden zullen we jullie op de hoogte houden van de activiteiten van deze lokale organisaties. 

 

Dit project is mede mogelijk gemaakt door financiering van de EU in het kader van het DEAR programma.