Onze reactie op Initiatiefnota GroenLinks ‘Behoud het Woud’

Vandaag spreekt de Tweede Kamer over de initiatiefnota ‘Behoud het Woud’, van GroenLinks. In de nota doet GroenLinks tien voorstellen ter bescherming van bos wereldwijd. We zijn blij met de voorstellen voor bosbehoud en tegen ontbossing, want wij zien dit als essentieël onderdeel in de strijd tegen klimaatverandering.

Samen met Global Forest Coalition, Building Change, WO=MEN en Milieudefensie deelden we onze inzichten op de initiatiefnota, de kabinetsreactie daarop en de Kamerbrief over internationale inzet voor bosbehoud en -herstel. Onze oproepen:

  • Stel de rol en rechten van vrouwen, inheemse volkeren en lokale gemeenschappen centraal
  • Intensiveer inspanningen om milieu- en mensenrechtenactivisten te beschermen
  • Maak werk van een Nederlandse zorgplichtwet en ondersteun een sterk VN verdrag over bedrijven en mensenrechten
  • Zorg dat Nederlandse bedrijven, financieringsstromen en handelsbeleid niet bijdragen aan ontbossing in andere landen

Lees de hele brief naar Kamerleden hier: Gezamenlijke brief WECF, GFC, Building Change, WO-MEN, Milieudefensie Notaoverleg Behoud het Woud.