WECF lanceert ecofeministische scorekaart

Ecofeministisch kiezen – van Period Power tot een eerlijke en genderrechtvaardige energietransitie

Utrecht, 2 maart 2021 – De verkiezingen staan weer voor de deur. Op 17 maart gaan we met zijn allen massaal naar de stembus. Klimaat, biodiversiteit en gendergelijkheid zijn dit jaar belangrijke thema’s. Maar ze worden vaak los van elkaar benaderd en beoordeeld. Dat kan anders. Daarom heeft internationaal ecofeministisch netwerk WECF een scorekaart gemaakt waarop je kan nagaan welke partijen milieu- en klimaatproblemen met een feministische blik benaderen. 

Er is de afgelopen jaren veel bereikt op het gebied van gendergelijkheid en vrouwenrechten, maar deze ontwikkeling lijkt wereldwijd te stagneren. Ook in Nederland. Daarnaast maken de COVID-19 crisis, de klimaatcrisis en de Black Lives Matter-beweging pijnlijk duidelijk dat we leven in een wereld die gebouwd is op hardnekkige systemen van uitsluiting en onderdrukking.

Ook voor Nederland is er nog veel vooruitgang mogelijk en pleiten we voor andere keuzes. Kirsten Meijer, directeur WECF Nederland stelt: “Dus niet 3,4 miljard voor de KLM, maar investeren in goede scholen, zorg en een duurzame toekomst. Juist de sectoren waar veel vrouwen werken staan in de frontlinie nu en verdienen meer waardering. Dat is goed voor de samenleving en het versterkt gendergelijkheid.”

Waarom een ecofeministische scorekaart?

Er staat heel wat op het spel deze verkiezingen. Vrouwen*dragen vaak de zwaarste lasten van armoede, milieuvervuiling en klimaatverandering. Milieurechtvaardigheid en klimaatrechtvaardigheid bestaan voor ons niet zonder genderrechtvaardigheid. Maar alleen kijken naar of het klimaat of alleen naar gendergelijkheid is voor ons niet voldoende. Voor ons betekent ecofeminisme: met een intersectionele, feministische benadering werken aan oplossingen voor klimaat- en milieuproblemen. We strijden tegen structurele machtsongelijkheden die een bedreiging vormen voor een gezonde leefomgeving.  

We beoordelen de partijprogramma’s specifiek op hun beloften rondom een aantal ecofeministische thema’s:  rechtvaardige klimaatactie, een eerlijke energietransitie, strenge wetgeving tegen hormoonverstoorders, eerlijke landbouw wereldwijd, gifvrije en betaalbare menstruatieproducten, een plasticvrije samenleving, duurzame eerlijke handel en gendergelijkheid in duurzaamheid. Natuurlijk beslaan we hier mee maar een beperkt aantal thema’s. Bekijk de score dan ook vooral als startpunt vanuit ecofeministisch oogpunt. Politiek verandert niet alles, maar door meer bewustwording kun je bepaalde thema’s wel op tafel krijgen.

Energiearmoede vaak gendergerelateerd

Zo moet de  overgang naar duurzame energie meer oog hebben voor die mensen die hierdoor het hardst worden getroffen, zoals werknemers in de fossiele industrie en vrouwen* die werkzaam zijn in laagbetaalde en informele sectoren. Energiearmoede, gebrek aan isolatie of fatsoenlijke verwarming zorgt daarnaast voor een slecht binnenklimaat en gezondheidsproblemen. Uit onderzoek in andere landen in Europa blijkt dat energiearmoede vaak gendergerelateerd is. In Nederland is hier nog geen onderzoek naar gedaan.

Slechts 31% van de Tweede Kamerleden is vrouw*.  Sectoren als energie, water, milieu en mobiliteit scoren vaak nog slechter. Deze onevenwichtigheid betekent dat er minder of niet met een genderlens gekeken wordt naar zowel beleid als uitvoering. Gender heeft invloed op de manier waarop je het openbaar vervoer vormgeeft, waarop je naar de infrastructuur kijkt, waarop je de energietransitie vormgeeft. Belangrijk is dan ook om te beginnen met het onderwijs. Er zijn nog steeds twee keer zoveel mannen dan vrouwen die afstuderen in exacte vakken of werkzaam zijn in de  techniek.

Instasessies Tweede Kamerleden

In aanloop naar de verkiezingen zullen we een aantal Instagram livesessies organiseren met (kandidaat-) Tweede Kamerleden. Op dinsdagavond 9 maart is een instalivesessie gepland met Suzanne Kröger van Groen Links over het belang van een Gifvrije en Gezonde Leefomgeving. Twee dagen later, donderdag 11 maart, spreken we met Kirsten van den Hul van de PvdA over het belang van duurzame handel en duurzame ontwikkeling vanuit feministisch oogpunt. Beide sessies zullen om 19.00 plaatsvinden via ons Instagram kanaal @WECF_NL

Noot voor de redactie:

Meer informatie:

Bij WECF gebruiken we vrouwen* als we spreken over vrouwen in al hun diversiteit. Met het gebruik van vrouwen* willen we de uiteenlopende ervaringen en identiteiten van vrouwen* erkennen, ongeacht gender, sekse, partnerkeuze, klasse, opleiding, ras, afkomst of religie.