WECF International zoekt penningmeester voor haar Board of Trustees (m/v/x)

WECF International is een in Nederland gevestigde Stichting. Zij wordt aangestuurd door een internationaal bestuur, het Board of Trustees (BOT) en het managementteam verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding, bestaande uit de directeuren van de verschillende kantoren. Daarnaast is er een internationale adviesraad, het International Advisory Board (IAB), waarin de partners van WECF vertegenwoordigd zijn. De adviesraad heeft een leidende rol in het bepalen van de meerjarenstrategie van WECF.

Op dit moment zijn wij op zoek naar een penningmeester voor ons Board of Trustees (BOT). Ons internationale BOT bestaat uit drie tot zeven leden die de eindverantwoordelijkheid dragen voor ons strategisch en financieel management. Leden worden benoemd op basis van hun expertise en vervullen hun taken op vrijwillige basis. Ze hebben een mandaat van vier jaar en kunnen slechts één keer herkozen worden. De Raad van Bestuur komt minstens tweemaal per jaar bijeen om onze jaarrekeningen, jaarverslagen en ons budget voor de komende jaren evenals het werkplan goed te keuren. Naast hun controlerende taken adviseren zij de uitvoerend directeur, vervullen zij representatieve functies voor onze organisatie en bezoeken zij projectpartners, indien de tijd dit toelaat.

Lees hier meer over de vacature voor een penningmeester