WECF deelt ecofeministische input in aanloop Tweede Kamerverkiezingen

Begin 2021 zijn er weer Tweede Kamerverkiezingen, een belangrijk moment om op te komen voor de belangen en rechten van vrouwen*, in Nederland en mondiaal en om te pleiten voor duurzame verandering. Vooral nu we zien dat de Covid-19 crisis bestaande ongelijkheid vergroot en vrouwenrechten steeds meer onder druk staan.

Wij hopen dat het nieuwe kabinet de kracht van gendergelijkheid als uitgangspunt neemt voor een schone, duurzame, rechtvaardige wereld. Daarom deelden we onze input voor de verkiezingsprogramma’s met politieke partijen en roepen we ze op om zich in te zetten voor:

  • een eerlijke, groene energietransitie
  • meer internationale solidariteit en rechtvaardigheid
  • een gezonde leef- en werkomgeving voor iedereen.

Benieuwd naar onze aanbevelingen? Lees het uitgebreide document hier.