Presentatie resultaten onderzoek naar aanwezigheid en risico’s bestrijdingsmiddelen in begraasde natuurgebieden in Gelderland

Vrijdag 27 november van 10.30 tot 12.00 uur organiseerden we een webinar waarin de resultaten werden gepresenteerd van nieuwe onderzoek van Buijs Agro-Services en Mantingh Environment and Pesticides naar de aanwezigheid en risico’s van bestrijdingsmiddelen in begraasde natuurgebieden in Gelderland. 

In het onderzoek is vooral gekeken naar de toxicologische risico’s voor mestkevers, die een belangrijke rol vervullen in de voedselketen in die gebieden. Het onderzoek is, in Nederland, één van de eerste onderzoeken naar vervuiling van natuurgebieden met bestrijdingsmiddelen. Drie inleiders spraken tijdens het webinar, Leon Claassen van de provincie Gelderland, Jan Gorter, proviniciaal amabassadeur van Vereniging Natuurmonumenten in Drenthe. Jeroen Helmer sprak namens Stichting ARK Natuurontwikkeling. Daarnaast deden de onderzoekers Mantingh en Buijs verslag  van hun onderzoek.

De resultaten van het onderzoek kregen veel aandacht. Zo besteedde het RTL Nieuws van 19.30 uur op vrijdag 27 november er uitgebreid aandacht aan. Ook haalde het onderzoek de voorpagina van Trouw diezelfde dag.

  • Het programma van het webinar is hier te vinden.
  • Het nieuwe onderzoek zelf “Inventarisatie van de aanwezigheid en risico’s van bestrijdingsmiddelen in begraasde natuurgebieden in Gelderland – Toxicologische risico’s voor mestkevers” is hier te vinden.
  • Het persbericht met de belangrijkste bevindingen is hier te lezen
  • Het webinar is hier terug te bekijken

 Publicatie bestellen?

De publicatie is ook te bestellen als hard copy voor 25 euro per stuk (inclusief verzendkosten). U kunt het bedrag overmaken op rekeningnummer IBAN: NL21INGB0004725967 ten name van Buijs Agro-Services o.v.v. ‘Onderzoeksrapport Natuurgebieden Gelderland’. Graag bij uw betaling uw adres vermelden, inclusief postcode.

Contact:

Projectleider: jelmerbuijs@gmail.com; tel: +31(0) 318 301 880

Projectpartner: margriet.mantingh@gmail.com; tel:+31(0) 592 861766

Informatie over de online presentatie: chantal.vandenbossche@wecf.org; tel 06-28129992

Het onderzoeksproject werd financieel ondersteund door de Provincie Gelderland met cofinanciering door Buijs Agro-Services, Mantingh Environment and Pesticides, & PROquint