Uitnodiging webinar: presentatie resultaten onderzoek naar aanwezigheid en risico’s bestrijdingsmiddelen in begraasde natuurgebieden in Gelderland

Vrijdag 27 november van 10.30 tot 12.00 uur organiseren we een webinar waarin de resultaten van nieuwe onderzoek van Buijs Agro-Services en Mantingh Environment and Pesticides naar de aanwezigheid en risico’s van bestrijdingsmiddelen in begraasde natuurgebieden in Gelderland worden gepresenteerd. 

In dit onderzoek is vooral gekeken naar de toxicologische risico’s voor mestkevers, die een belangrijke rol vervullen in de voedselketen in die gebieden. Het onderzoek is, in Nederland, één van de eerste onderzoeken naar vervuiling van natuurgebieden met bestrijdingsmiddelen. Drie inleiders zullen spreken tijdens het webinar, namens de provincie Gelderland, de Vereniging Natuurmonumenten en namens Stichting ARK Natuurontwikkeling. Daarnaast zullen de onderzoekers Mantingh en Buijs verslag doen van hun onderzoek.

Programma Webinar

Inleidingen  en presentatie van het onderzoek zullen een uur duren. Aanvullend is een half uur gereserveerd voor vragen en voor discussie .  Het programma van het webinar vindt u hier.

10.30: Welkom door Chantal Van den Bossche, WECF
10.32:  Inleiding door Leon Claassen, medewerker Provincie Gelderland
10.37:  Inleiding door Jan Gorter, provinciaal ambassadeur namens Natuurmonumenten in Drenthe
10.43:  Inleiding door Jeroen Helmer, Stichting Ark Natuurontwikkeling
10.50: Presentatie van de onderzoeksresultaten door de onderzoekers Margriet Mantingh, Mantingh Environment and Pesticides en Jelmer Buijs, Buijs Agro-Services
11.30: Vragen en discussie
11.55-12.00:  Afsluiting

Het nieuwe onderzoek “Inventarisatie van de aanwezigheid en risico’s van bestrijdingsmiddelen in begraasde natuurgebieden in Gelderland – Toxicologische risico’s voor mestkevers” is hier te vinden.

Het persbericht met de belangrijkste bevindingen is hier te lezen.

Registratie:

U kunt zich registreren door een email te sturen aan: chantal.vandenbossche@wecf.org   Voor de presentatie zal u een link voor de Zoom meeting worden gemaild.

 Publicatie bestellen?

De publicatie is ook te bestellen als hard copy voor 25 euro per stuk (inclusief verzendkosten). U kunt het bedrag overmaken op rekeningnummer IBAN: NL21INGB0004725967 ten name van Buijs Agro-Services o.v.v. ‘Onderzoeksrapport Natuurgebieden Gelderland’. Graag bij uw betaling uw adres vermelden, inclusief postcode.

Contact:

Projectleider: jelmerbuijs@gmail.com; tel: +31(0) 318 301 880

Projectpartner: margriet.mantingh@gmail.com; tel:+31(0) 592 861766

Informatie over de online presentatie: chantal.vandenbossche@wecf.org; tel 06-28129992

Het onderzoeksproject werd financieel ondersteund door de Provincie Gelderland met cofinanciering door Buijs Agro-Services, Mantingh Environment and Pesticides, & PROquint