Verlenging dreigt voor toelating glyfosaat – tientallen organisaties ondersteunen strijd PAN Nederland en PAN Europe

Glyfosaat is het meest gebruikte bestrijdingsmiddel ter wereld. En dat is erg zorgwekkend omdat de negatieve effecten op de menselijke gezondheid en het milieu goed zijn gedocumenteerd. Blootstelling aan deze populaire pesticide kan volgens robuust wetenschappelijk bewijs kanker veroorzaken en er is een sterk bewijs dat glyfosaat genotoxisch is.

Toch hebben een groep van vier EU-lidstaten (Assessment Group on Glyphosate, AGG), waaronder Nederland (Ctgb) in hun herbeoordeling geconcludeerd, dat glyfosaat geen gevaar vormt voor de volksgezondheid. De AGG heeft de risico´s voornamelijk beoordeeld aan de hand van door de industrie aangeleverde testresultaten, de andere groep baseert zich op honderden onafhankelijk wetenschappelijke `peer reviewed´ studies.

Brief aan minister Schouten

PAN Nederland, Greenpeace Nederland, Milieudefensie, Parkinson Vereniging, Stichting Tegengif, Vereniging Meten=Weten en WECF hebben in een gezamenlijke brief aan Minister Schouten en aan de vaste Commissie voor LNV en IenW opgeroepen te voorkomen dat de toelating van glyfosaat weer hernieuwd wordt. De huidige toelating eindigt in december 2022. De Parkinson Vereniging heeft met een wetenschappelijke onderbouwing de ´Samenvatting conceptbeoordelingsrapport glyfosaat´ van het Ctgb geëvalueerd en het Ctgb om reactie gevraagd. Het Ctgb heeft nog niet op de evaluatie gereageerd. Lees hier de evaluatie.

Brief aan Europese Commissaris voor Gezondheid

13 oktober hebben 41 Europese organisaties waaronder ook WECF, een gezamenlijke brief op initiatief van PAN Europe, met vele vragen met betrekking tot de geloofwaardigheid van de EU-beoordelingsprocedure aan de Europese Commissaris voor gezondheid Kyriakides gestuurd.

Over glyfosaat is een ´public consultation` (Openbare raadpleging) gaande voor experts en niet-experts en is open tot 15 november 2021. De raadpleging heeft een specifieke focus op hormoonverstorende chemicaliën en op PBT’s (persistent, bio-accumulerend en toxisch) en PMT’s (persistent, mobiel en toxisch). Na een herbeoordeling van de ECHA en de EFSA (zomer 2022), zal de Europese Commissie in augustus 2022, een besluit nemen over hernieuwde toelating van Glyfosaat.