#PlasticHealthCoalition

FEBRUARY 06, 2019 | IN CAMPAIGN | BY ADMINWECF

De mogelijke negatieve gezondheidseffecten van kunststoffen zijn een groot probleem. Niet alleen voor ons, maar ook voor een toenemend aantal wetenschappers en organisaties. De Plastic Soup Foundation heeft daarom de Plastic Health Coalition geïnitieerd en WECF gevraagd om lid te worden van deze internationale coalitie. 

Samen werken we aan meer onderzoek, preventie en oplossingen, waarbij elke organisatie bijdraagt ​​vanuit zijn eigen expertise. WECF, Women Engage for Common Future, een non-profit netwerk gericht op genderrechtvaardigheid en een gezonde planeet voor iedereen, vonden het belangrijk om toe te treden tot de coalitie en bij te dragen aan de missie van de coalitie. Hierbij staat het beantwoorden van de centrale vraag voorop; “maakt plastic ons ziek?”  

WECF werkt sinds 1994 aan chemische en gezondheidsgerelateerde kwesties en pleit wereldwijd voor niet-chemische alternatieven op basis van drie principes: vervuiler betaalt, omkering van de bewijslast en het voorzorgsbeginsel. Kunststoffen zijn altijd een belangrijk onderwerp geweest voor WECF; ze bevatten veel gevaarlijke stoffen en dragen aanzienlijk bij aan verspilling, wat aanzienlijke gevolgen heeft voor zowel de gezondheid van mannen als vrouwen. 

Er zij sterke aanwijzingen dat onze lichamen in het geding zijn – dat mensen dagelijks op verschillende manieren worden blootgesteld aan kunststoffen en hun toevoegingen. We weten al dat veel toevoegingen in plastic als extreem schadelijk worden beschouwd, maar er is nog geen volledig inzicht in de effecten van plastic zelf op de menselijke gezondheid. Door lid te worden van de Plastic Health Coalition, hoopt WECF bij te dragen in het proces van het vullen van essentiële kennislacunes met betrekking tot kunststoffen en gezondheid.

Meer informatie is te vinden op www.plastichealthcoalition.org 

Wanneer
November 2018 – November 2021

Hashtags
#PlasticHealthCoalition #PlasticHealth #BreakFreeFromPlastic

Hoe
Je kunt ons communicatiemateriaal delen en plaatsen op Facebook, Twitter en Instagram. Je kunt afbeeldingen of video’s gebruiken die we zullen posten met je eigen of onze voorbeeldberichten. Vergeet niet om de hashtags in al je communicatie te gebruiken, zodat we de inhoud kunnen delen!

Graphics
Gebruik je eigen foto’s of download die van ons hieronder. 

Video’s
Je kunt onze video’s delen in je berichten. Gebruik je eigen foto’s of download onze foto’s zodra we die publiceren.