Tegengif en WECF doen oproep aan staatssecretaris Van Veldhoven om hormoonverstorende stoffen aan te pakken

Woensdag 14 oktober stuurden wij samen met Stichting Tegengif, als Nederlandse lidorganisaties van het collectief EDC Free Europe, een brief aan staatssecretaris Stientje van Veldhoven van het Ministerie van Infrastructuur en Water. In de brief roepen we op tot maatregelen om kwetsbare groepen zoals zwangere vrouwen en mensen met gezondheidsproblemen te beschermen tegen schadelijke stoffen.

Op dit moment werkt de Europese Commissie aan een upgrade van het beleidskader voor hormoonverstorende stoffen (EDCs). Naar verwachting zullen initiële voorstellen hiervoor worden gedaan in de Chemicals Strategy for Sustainability, welke één dezer dagen zal worden gepubliceerd. Staatssecretaris Stientje van Veldhoven, stuurde onlangs een brief, samen met andere lidstaten, naar de Europese Commissie waarin de noodzaak van een helder actieplan voor hormoonverstorende stoffen werd genoemd. Dit onderschrijven wij van harte.

Wij waarderen de stappen van de Nederlandse overheid om blootstelling aan hormoonverstorende stoffen tegen te gaan. Zo wordt het initiatief (edlists.org) dat de Nederlandse overheid samen met België, Denemarken, Zweden en Duitsland nam om de identificatie van hormoonverstorende stoffen in de Europese Unie te bevorderen, alom geprezen als een waardevolle stap. Echter de benodigde stappen op het gebied van identificatie en wetgeving zullen tijd kosten. Gedurende deze tijd zal de blootstelling van onze leefomgeving en onze burgers aan EDCs gewoon doorgaan. Dit baart ons grote zorgen. Wij vragen daarom om de steun van de staatssecretaris voor ambitieuze maatregelen op Europees niveau én waar mogelijk transitiemaatregelen gom de Nederlandse burger per direct te beschermen.

EDC- Free Europe, een coalitie van meer dan 70 Europese organisaties, stelde onlangs een position paper op met zeer concrete aanbevelingen voor een beleidskader dat burgers beter beschermt tegen hormoonverstorende stoffen. WECF en Tegengif zijn de Nederlandse leden van deze coalitie.

Kort samengevat komen de aanbevelingen neer op:

  1. Een efficiënt systeem voor de identificatie van hormoonverstorende stoffen.
  2. Harmonisatie en aanscherping van bestaande wetgeving.
  3. Transitiemaatregelen om kwetsbare groepen zoals zwangere vrouwen, kankerpatiënten
    en mensen die beroepshalve in aanraking komen met hormoonverstorende stoffen per
    direct te beschermen.

Download hier de brief van Tegengif en WECF

Download hier de brief van EDC Free Europe