Stop de oorlog in Oekraïne

Het is een historische, zwarte dag voor Europa. Rusland is Oekraïne binnengevallen. Wij zijn geschokt en aangeslagen door de recente gebeurtenissen in Oekraïne. Onze gedachten zijn bij onze Oekraïense partners, milieu- en mensenrechtenorganisaties, met wie we intensief samenwerken aan vreedzame en duurzame ontwikkeling. Deze mensen bevinden zich nu in een afschuwelijke situatie. Ze worden geconfronteerd met een extreem gewelddadige invasie van Russische troepen. Het voortbestaan van hun land staat op het spel.

Als wereldwijd netwerk van niet-gouvernementele organisaties werken we nauw samen met vrouwen en maatschappelijke organisaties op milieugebied in de hele regio, inclusief Belarus, Rusland, Oekraïne en Moldavië, en dit is altijd een relatie van wederzijds respect en inspirerende samenwerking geweest voor ecologisch duurzame en gender-rechtvaardige oplossingen. We zijn solidair met al onze partners in de regio.

Al meer dan 25 jaar werken wij met onze partners, milieu-organisaties en mensen- en vrouwenrechtenorganisaties in Oekraïne en Rusland. In Oekraine implementeren we met onze partners projecten gericht op duurzame energie en het bevorderen van expertise op het terrein van gendergelijkheid. Oekraine heeft de afgelopen jaren grote stappen gezet op het gebied van de energietransitie. Maar ook op het gebied van democratisering en mensenrechten. Zo waren we als WECF bijvoorbeeld in 2019 getuige van de eerste Europese & Centraal Aziatische *lesbische conferentie in Kyiv, georganiseerd door Oekraiense LHBTI organisaties. Oekraïne is een soeverein land met het recht op zelfbeschikking. Het is onacceptabel dat Poetin dit in twijfel trekt en internationaal recht op de meest verregaande wijze schendt. We roepen de regeringen op om onmiddellijk stappen te ondernemen om het conflict te de-escaleren en te demilitariseren en om samen te werken, onder meer via de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) als substantiële brug tussen Oost en West, die de drie dimensies (veiligheid , menselijke maat en economie, milieu). We roepen regeringen op om de soevereiniteit van Oekraïne te respecteren.

Geweld is nooit een oplossing. Duurzame economische en sociale ontwikkeling en vrede kunnen alleen worden bereikt door dialoog en samenwerking. We veroordelen militaire actie in de regio, met name tijdens een wereldwijde gezondheidspandemie, in plaats daarvan is er behoefte aan substantiële investeringen in gezondheidszorg, sociale infrastructuur, economische samenwerking en klimaatoplossingen. WECF en partners werken samen met lokale gemeenschappen aan innovatieve duurzame energieoplossingen die banen creëren, democratie en gendergelijkheid bevorderen.

Alle regeringen moeten investeren in dialoog en vrede en steun aan vrouwenrechten- en maatschappelijke organisaties, en netwerken van vredeswerkers en mensenrechtenverdedigers in de regio, in lijn met Resolutie 1325 van de VN-Veiligheidsraad. Ons volledige statement namens de WECF teams in Nederland, Duitsland, Frankrijk en Georgië is hier te lezen. 

Samen met Netherlands Helsinki Committee, Human Rights in Mental Health, Foundatation Max van der Stoel, Pax, COC Netherlands en WO=MEN Dutch Gender Platform hebben wij een gezamenlijke statement naar buiten gebracht.

#WeStandWithUkraine