Slimme Oplossingen voor Informatieverplichtingen over Zeer Zorgwekkende Stoffen (art 33 REACH)

Handvatten voor ondernemers in de baby- en kinderproductenbranche

Stoffenregelgeving is zeer complex. Voor veel ondernemers uit het MKB is het daarom niet eenvoudig om op een slimme manier te voldoen aan de verplichting in artikel 33 van de Europese Chemicaliënverordening REACH : het informeren van afnemers en consumenten over SVHC-stoffen (Substances of Very High Concern) in voorwerpen.

Het rapport “Slimme oplossingen voor informatieverplichtingen REACH over zeer zorgwekkende Stoffen (artikel 33 REACH)” laat zien dat veel vooroplopende ondernemers hun REACH-communicatie baseren op de afwezigheid van zeer zorgwekkende stoffen in de voorwerpen die ze verkopen en invoeren in plaats van, zoals REACH voorschrijft, de eventuele aanwezigheid ervan. Omdat blootstelling aan zorgwekkende stoffen allereerst een risico vormen voor kwetsbare groepen, zoals kinderen en zwangere vrouwen, richtten WECF en IVAM zich in hun onderzoek vooral op de baby- en kinderproductenbranche en de risico’s die SVHC vormen voor hun kwetsbare doelgroep. Interessant is dat deze branche ook een groot aantal duurzame voorlopers herbergt. De meeste aandacht in de studie is uitgegaan naar consumentenartikelen als textiel (kleding, bekleding), speelgoed en (kinder)meubelen.

De samenvatting en synthese van het rapport “Slimme oplossingen voor informatieverplichtingen REACH over Zeer Zorgwekkende Stoffen (artikel 33 REACH)” is hier te lezen.

Donors