‘Samen naar een Schoon Klimaat’ in Den Haag

Afgelopen maandag organiseerde WECF een bijeenkomst in samenwerking met Building Change, in het kader van hun ‘Adopteer een SDG’ campagne. Goede aanbevelingen zijn richting de Tweede Kamerleden gegaan voor meer Nederlandse inzet richting een schoon klimaat.

Op 19 november kwamen in Den Haag experts, zo’n 30 vertegenwoordigers van een grote verscheidenheid aan maatschappelijke én jongerenorganisaties, én Tweede Kamerlid Matthijs Sienot (D66) bij elkaar om te discussiëren over de vervolgstappen die gemaakt moeten worden in het Nederlands beleid om onze ecologische voetafdruk te verminderen en bij te dragen aan het wereldwijd behalen van de SDG’s. 

Politici zitten wél aan de thermometer van de aarde: meer coördinatie vanuit overheid is noodzakelijk!

Uit de bijdragen van de twee openingssprekers, Herman Sips (Global Center on Adaptation) en Kiane de Kleijne (Radboud Universiteit, bijdrager aan het in oktober gepubliceerde IPCC rapport), bleek de urgentie van het vraagstuk van de middag. Als Nederland, en de rest van de internationale gemeenschap, niet NU haar actie rondom klimaatadaptatie en mitigatie versterkt, zullen de klimaatdoelstellingen van Parijs niet gehaald worden, met desastreuze gevolgen voor onze leefomgeving, biodiversiteit, én daarmee ook voor onze manier van leven en de economie. De Nederlandse overheid moet dus haar invloed gebruiken om tot een omslag te komen. In de discussie over klimaatactie moet minder stil worden gestaan bij de risico’s en kosten van klimaatbeleid, en meer worden gefocust op de baten.

Meer klimaatfinanciering 

In drie groepen discussieerden de aanwezigen, onder leiding van BothENDS, Plastic Soup Foundation en WECF over politieke aanbevelingen, respectievelijk rondom duurzame energie & klimaatactie (SDG’s 7 & 13), water & land (SDG’s 6, 14, & 15), en duurzame consumptie & productie (SDG 12).

Zo moet bijvoorbeeld de Nederlandse inzet voor klimaatfinanciering verbeterd en verscherpt worden. De toegankelijkheid en bereikbaarheid voor de meest kwetsbaren moet beter gegarandeerd worden en beter aangesloten bij lokale behoeften. Transparantie vanuit de overheid (en BZ specifiek) rondom klimaatfinanciering kan ook verbeterd worden, bijvoorbeeld door een jaarlijkse inlichting van de Tweede Kamer over de bestemmingen en impact van de financiering. Ook is er nieuwe klimaatfinanciering nodig, waarbij veel meer aandacht moet worden besteed aan adaptatie (aanpassing) in plaats van mitigatie (verzachten).

Stimulering van gedragsverandering

Ook werd gediscussieerd over de rol die de overheid moet spelen bij het stimuleren van gedragsverandering van duurzame consumptie en productie. Die verantwoordelijkheid moet niet bij hen zelf liggen, maar moet gestimuleerd worden door de verheid. Bijvoorbeeld door een CO2 belasting in te stellen, die aan de consument de échte prijzen laten zien van wat we produceren en importeren. Inkomsten uit deze belastingen kunnen worden ingezet voor een uiterst noodzakelijke omslag naar duurzame landbouw in Nederland. Essentieel in het stimuleren van gedragsverandering is een verandering in narratief. Er moet niet in termen van risico’s, kosten, etc. gesproken worden, maar bijvoorbeeld meer over de effecten op onze gezondheid.

Verscherping van regelgeving

Verscherping van regelgeving is ook een essentieel onderdeel van het bereiken van de SDG’s en  in het beschermen van onze leefomgeving en de biodiversiteit. Kijk bijvoorbeeld naar de hoeveelheid plastic en micro-plastics in onze oceanen, water en bodem. Deze komen terecht in onze drinkwatervoorzieningen en hebben bovendien effect  op de biodiversiteit. Plastic laat ook schadelijke toxische additieven los en trekt chemicaliën, virussen en bacteriën aan. Er moet in strengere normen worden opgesteld om giftige stoffen in onze consumentenproducten te verminderen, want deze hebben schadelijke effecten op onze gezondheid.

Wat kunnen wij als maatschappelijke organisaties doen?

Er ligt voor ons als maatschappelijke en jongerenorganisaties een rol weggelegd om het draagvlak voor duurzaamheid en duurzame ontwikkeling in de Nederlandse samenleving en politiek te stimuleren. Dit kan bijvoorbeeld gedaan worden door zichtbaarheid te geven aan goede initiatieven van onze partners in ontwikkelingslanden én van de Nederlandse politici. Door deze boodschappen van elkaar te versterken, creëren we een collectief geluid voor klimaatactie en de SDG’s in de samenleving én richting de politiek.

Matthijs Sienot (D66) nieuwe adoptieouder! 

Tweede Kamerlid Matthijs Sienot (D66) luisterde aan het einde van de middag aandachtig naar al onze bijdragen en was gemotiveerd om zijn eigen bijdragen toe te lichten. Hij beloofde zelfs nieuwe adoptieouder te worden van SDG 7 & 13 voor de ‘Adopteer een SDG’ campagne. Dat brengt het totale aantal adoptieouders van de SDG’s in de Tweede Kamer op 25!  Een mooie uitkomst van een mooie bijeenkomst. Conclusie:  “laten we ons samen inzetten voor een schoon klimaat!”

Lees hier  de uitgewerkte aanbevelingen die uit de bijeenkomst zijn gekomen.