“Consumenten lopen risico” – Consumentenfolder WECF en PAN Europe over voedsel en pesticides

Blootstelling aan hormoonverstorende chemicaliën (EDCs) kunnen resulteren in hormoongerelateerde ziekten, zeker wanneer deze blootstelling plaatsvindt in de eerste levensfase. Jonge kinderen zijn dus het meest vatbaar voor blootstelling aan EDCs.

Sommige pesticiden zijn hormoonverstorend. Hoewel de nieuwe pesticidenwetgeving eist dat hormoonverstorende pesticiden verboden worden, loopt de Europese Commissie vertraging op in het vaststellen van criteria om deze chemicaliën te identificeren en te reguleren. Wij, de consumenten, moeten dus handelen om onszelf en onze kinderen te beschermen. Hiertoe ontwikkelde PAN Europe samen met WECF een voorlichtingsfolder.

Deze folder is mede mogelijk gemaakt door het LIFE ChildProtect Programma, ondersteund door de Europese Commissie DG Milieu.

 

Donors