Organisaties vragen media niet meer te juichen bij BBP-groei

Op woensdag 1 september, aan het begin van de Maand van de Duurzame Doorbraak, sturen 16 organisaties, waaronder WECF in Nederland, een oproep aan diverse media om in hun berichtgeving te stoppen met juichen bij BBP-groeicijfers. Zij vinden een verder streven naar BBP-groei niet meer verantwoord.

Negatieve effecten

‘Economische groei’ gemeten met het BBP is direct gekoppeld aan de toename van productie en consumptie, en dus het gebruik van meer energie en grondstoffen. Dat heeft negatieve effecten op de natuur, de biodiversiteit, het klimaat en in toenemende mate op onze gezondheid. Bovendien schenden we met onze grote mondiale ecologische voetafdruk de rechten van medebewoners op Aarde, en van volgende generaties. Dat maakt ‘economische groei’ in rijke landen in feite tot een ecologisch en sociaal misdrijf. De kloof tussen arm en rijk wordt er extra door vergroot. En ondanks alle mooie woorden en plannen over ‘groene groei’, waarbij de groei gepaard zou gaan met een daling van het gebruik van energie en grondstoffen, is er in de praktijk niet of nauwelijks sprake van een daling.

Welzijnseconomie

Gelukkig wordt nu alom gepleit voor een welzijnseconomie. Daarin zijn vragen belangrijk als: Wordt in basisbehoeften voorzien? Hoe is de kwaliteit van leven? Kan de Aarde het aan? Rond september, de ‘Maand van de Duurzame Doorbraak’, staan er tal van activiteiten op de agenda waar de beperkingen van het BBP en de mogelijkheden van een andere oriëntering van onze economie centraal staan. Op Duurzame Dinsdag zullen de organisatoren van die activiteiten zich gezamenlijk presenteren.

De oproep:

Juich niet mee over de groei van het BBP! Laat je informeren over de alternatieven, bericht erover, en vraag je in het vervolg bij verhalen over BBP-groei af of er echt wel wat te vieren valt.

De oproep ‘Stop met het juichen bij BBP-groeicijfers!’ met BBP-literatuur en het programma van de Maand van de Duurzame Doorbraak.

——————————–

Meer informatie:

Platform DSE, Gerrit Stegehuis, tel.: 06-51065026, email: gerrit.stegehuis@platformdse.org