Onderzoek van WECF Frankrijk laat zien: Te veel zonnebrandmiddelen voor kinderen bevatten zorgwekkende ingrediënten

Zonnebrandmiddelen worden aangeprezen om kinderen te beschermen tegen de nadelige effecten van blootstelling aan zonlicht. Maar wat voor gevolgen hebben de gebruikte stoffen in deze producten voor onze gezondheid en ons milieu? Vrijdag 3 juli publiceerden onze collega’s van ons Franse kantoor, in samenwerking met de Franse milieuorganisatie Agir pour l’Environnement, de resultaten van een onderzoek naar 71 zonnebrandmiddelen voor kinderen.

Tussen maart en mei 2020 kochten we 71 producten, in supermarkten, drogisterijen en biologische winkels. We screenden de ingrediëntenlijsten (UV-filters en andere) op de etikettering om zorgwekkende stoffen te identificeren op basis van de meest recente beschikbare wetenschappelijke literatuur rondom hormoonverstorende stoffen (EDC’s), nanodeeltjes of allergenen. De effectiviteit van de UV-filters werd niet in twijfel getrokken.

We controleerden de naleving van de verplichte etikettering van ingrediënten die nanodeeltjes bevatten: we hebben het Laboratoire National de Métrologie et d’Essais (LNE) de opdracht gegeven om een ​​analyse uit te voeren van 3 producten, elk verkocht in een ander distributienetwerk, waarbij op het etiket geen nanodeeltjes stonden aangegeven.

Onze bevindingen:

 • We identificeerden 29 zorgwekkende ingrediënten in de 71 zonnefilters voor kinderen en classificeerden ze van ROOD voor zeer zorgwekkende stoffen, ORANJE voor zeer zorgwekkende stoffen tot GEEL voor zorgwekkende stoffen. 5 stoffen zijn hormoonverstoorders van zeer grote zorg.
 • Geen van de 71 zonnebrandmiddelen was volledig vrij zijn van zorgwekkende stoffen in de 3 categorieën.
  We hebben 9 zonnefilters geïdentificeerd die een mengsel van ten minste 10 zorgwekkende ingrediënten bevatten.
 • De 3 producten die we in het laboratorium hebben geanalyseerd, bevatten nanodeeltjes die niet op het etiket stonden ​​vermeld en daarom niet voldoen aan de cosmeticaverordening.
  We hebben 7 zeer zorgwekkende stoffen gevonden waarvan bekend is dat ze zeer nadelige effecten hebben op aquatische ecosystemen, leven onder water.

Onze eisen:

 • We zullen de Franse tegenhanger van het RIVM, het Franse Agentschap voor voedsel, milieu en gezondheid en veiligheid op het werk (ANSES) vragen om de risico’s en baten van zonnebrandmiddelen voor kinderen te evalueren, dwz de voordelen van een bescherming tegen nadelige effecten van zonlicht versus de risico’s als gevolg van de aanwezigheid van zorgwekkende chemicaliën.
 • We verzoeken om een ​​verbod op stoffen die als rood zijn geclassificeerd, d.w.z. zeer zorgwekkend: EDC’s, nanodeeltjes, geurstoffen die bekend staan als contactallergenen.
 • We dringen er bij de Franse overheid op aan toonaangevend te worden in het beschermen van de gezondheid van kinderen tegen nadelige effecten van EDC’s, waaronder een verbod op al die stoffen in kinderproducten.
 • We dringen er bij de Europese Commissie op aan om de 28 bekende of vermoede EDC’s die worden gebruikt in cosmetica, onmiddellijk te reguleren.
 • We dringen er bij de bevoegde autoriteiten (directoraat-generaal Consumptie, concurrentievermogen en fraude (DGCCRF) en het Nationaal Agentschap voor de veiligheid van geneesmiddelen en gezondheidsproducten (ANSM) op aan om krachtige maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat fabrikanten en detailhandelaren de verplichte etikettering van nanodeeltjes in cosmetica naleven.

Alle details en resultaten van ons onderzoek, inclusief de tabel met de 71 zonnefilters en de informatiekaarten van de 29 zorgwekkende stoffen, zijn te vinden in ons rapport dat online beschikbaar is (in het Frans).