Nederlandse inzet voor beleidscoherentie: nog een lange weg te gaan!

Maandagavond 22 juni debatteerde de Commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (BuHa-OS) in de Tweede Kamer over beleidscoherentie voor ontwikkeling. Minister Kaag rapporteert jaarlijks over de inzet van het kabinet voor meer eerlijk, coherent beleid, dat ontwikkelingssamenwerking niet tegengaat.  Maar het is essentieel dat de inzet voor beleidscoherentie niet alleen bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken op de agenda staat! Met name op het gebied van gender, klimaat en belastingen is namelijk nog een wereld te winnen.

We zijn blij dat verschillende Kamerleden onze input meenamen en de Minister kritisch bevroegen over het ontbreken van SDG 5 en gendergelijkheid in de rapportage. De Minister beloofde dat effecten vanuit beleidscoherentie op SDG5 vanaf volgend jaar beter benoemd zullen gaan worden in de jaarrapportage beleidscoherentie. Mooi nieuws!

In dit filmpje dat we samen met Building Change ontwikkelden laten we je op een concrete manier zien wat beleidscoherentie precies inhoudt en waar Nederland nog belangrijke stappen kan maken.

De kernpunten van de input die we aan Kamerleden meegaven voor het debat lees je hier:

  • Gendertransformatief beleid is essentieel. Waar is SDG 5 in de rapportage?
    Volgens de Minister is het versterken van de positie van meisjes en vrouwen de rode draad in haar beleid. Handel, productie, investeringen en klimaatbeleid hebben enorme invloed op de positie van vrouwen en meisjes in al hun verscheidenheid, en daarmee op de ontwikkeling van landen. Toch ontbreekt SDG 5 in de rapportage. Beleid over belastingontwijking- en ontduiking, handelsakkoorden en investeringsregimes rijmt niet met ontwikkelingsdoeleinden wanneer er geen rekening wordt gehouden met hoe dit bijdraagt aan het behalen van SDG 5.Samen met o.a. WO=MEN roepen we daarom op om SDG 5 integraal onderdeel te maken van de kabinetsbrede coherentiethema’s voor ontwikkeling en daarmee van de rapportage. Onze gezamenlijke input vindt je hier.
  • Verduurzaming van productie en handel: inzet IMVO-beleid voor veilige chemicaliën en de internationale voetafdruk van Nederlandse landbouw
    Geef in het IMVO-beleid, waaronder de convenanten, gepaste aandacht aan het respecteren van internationale wet- en regelgeving met betrekking tot schadelijke stoffen (REACH, conventies van Basel, Rotterdam en Stockholm). Zet in op meer transparantie in ketens over het gebruik van schadelijke chemicaliën door buitenlandse bedrijven die niet rechtstreeks onder in de EU geldende regelgeving vallen, zoals in de textielsector. Geef in het IMVO-beleid ook extra aandacht aan de landbouwsector, die zowel via import als export grote impact heeft op milieu, mensenrechten, voedselzekerheid en landrechten in ontwikkelingslanden.
    Deze en meer belangrijke aanbevelingen voor beleidscoherentie voor ontwikkeling formuleerden we samen met Building Change. De gezamenlijke input kun je hier vinden.