Meld je aan voor de 1e editie van de “Irene Dankelman Ecofeministische Aanmoedigingsprijs”

In eer van Irene Dankelman haar enorme inzet voor gender- en milieurechtvaardigheid en de koninklijke onderscheiding die zij hiervoor ontving, roepen wij de “Irene Dankelman Ecofeministische Aanmoedigingsprijs” in het leven! 

Irene Dankelman heeft hele generaties vrouwelijke milieuactivisten geïnspireerd en is voor velen van hen een belangrijke mentor. Deze aanmoedigingsprijs is simpelweg een extensie van Irene’s onvermoeibare mentorschap. 

De aanmoedigingsprijs van 1000 euro dient als extra ondersteuning of zetje in de rug om een ecofeministisch initiatief in Nederland te vergroten ofwel van de grond te krijgen.  

Aanmelden is simpel:

  • Wie kan zich aanmelden

Individuen, groepen of organisaties in Nederland die een innitiatief hebben/willen starten op het snijvlak van gender en mileu.  

Het winnende initiatief kan ofwel een lokale activiteit zijn, zich betrekken op onderzoek of bijvoorbeeld creatief van aard zijn. Er zijn geen specifieke eisen voor de vorm van de initiativen, zolang ze ecofeministisch van aard zijn.  

Voor ons betekent ecofeminisme: met een intersectionele, feministische benadering werken aan oplossingen voor klimaat- en milieuproblemen. Want alleen als de rechten van iedereen worden gerespecteerd kan ontwikkeling echt duurzaam een eerlijk zijn. Lees hier meer over Ecofeminisme: EcoFeministPower – WECF 

  • Hoe kan je je aanmelden: 

Mail een beschrijving van je initiatief (max 300w) en wij jij bent / wie je groep of organisatie is (max 200w) naar Irene@wecf.org met als onderwerp: Irene Dankelman Ecofeministische Aanmoedigingsprijs + TITEL PROJECT 

Wees in deze beschrijving specifiek over hoe het initiatief zich zowel inzet voor gendergelijkheid alswel milieuproblematiek. 

Een driekoppige, onafhankelijke jury vanuit WECF zal vervolgens de winnaar kiezen die deze prijs in ontvangst mag nemen.