Viering! “Me-too conventie” geadopteerd door UN International Labour Conference

De nieuwe internationale arbeidsnorm ter bestrijding van geweld en intimidatie op het werk is aangenomen op de 108e Internationale Arbeidsconferentie van de VN. 

Deze nieuwe internationale arbeidsnorm “erkent dat geweld en intimidatie in de wereld van werk ‘een schending of misbruik van mensenrechten kan inhouden … een bedreiging vormt voor gelijke kansen, onaanvaardbaar en onverenigbaar is met fatsoenlijk werk. Het definieert ‘geweld en intimidatie’ als gedrag, praktijken of bedreigingen die gericht zijn op, resulteren in of waarschijnlijk uitlopen in fysieke, psychologische, seksuele of economische schade. Het herinnert de lidstaten eraan dat zij de verantwoordelijkheid hebben om een algemene omgeving van zero tolerance te bevorderen.”Het Verdrag is hier beschikbaar om te lezen. 


Foto credit: © Crozet/Pouteau (beide foto’s)

Seksuele uitbuiting en misbruik 

Als feministische organisatie streven we ernaar om een ​​veilige omgeving te bieden aan al onze medewerkers. We werken aan een veilige werkplek zonder discriminatie, op welke grond dan ook, en intimidatie, inclusief seksuele intimidatie, voor onze medewerkers en netwerkpartners. We streven naar een wereld zonder seksueel en gendergerelateerd geweld (SGBV). #MeToo toonde aan dat seksueel geweld een structureel probleem is en leeft enorm in de machtsdynamiek die gevormd wordt door geconstrueerde genderrollen in de samenleving, waarbij mannen meer worden gewaardeerd dan vrouwen en niet-binaire personen. Maar het toonde ook aan dat dit niet meer wordt getolereerd; dat we een paradigmaverschuiving nodig hebben.

We hanteren een nultolerantiebeleid voor elke vorm van seksuele intimidatie op de werkplek. We behandelen alle incidenten serieus en onderzoeken onmiddellijk alle beschuldigingen van seksueel misbruik en intimidatie. Elke persoon die een ander seksueel heeft lastiggevallen, krijgt te maken met disciplinaire maatregelen, tot en met ontslag.

We beloven dat alle klachten over seksuele intimidatie serieus worden genomen en met respect en in vertrouwen worden behandeld. We tolereren geen negatieve behandeling op de werkplek van personen die een dergelijke klacht indienen. We zullen altijd maatregelen nemen om de benadeelde persoon te beschermen en in alle stappen van vervolging van de vermeende dader de toestemming van de benadeelde persoon verzekeren. Dit omvat externe en formele rapportage over extreme en criminele gedragingen zoals verkrachting en geweld. We staan ​​zij aan zij met de rapporterende persoon en geven waar nodig aanwijzingen aan relevante instellingen.

Lees hier ons SEA-beleid.