Lancering eerste Nederlandse SDG Spotlight Rapport “De Vrijblijvendheid Voorbij”

Vandaag is het eerste Nederlandse SDG Spotlight Rapport gelanceerd: “De vrijblijvendheid voorbij: Maak van gelijke kansen en biodiversiteit een grenze(n)loze prioriteit.”. Het initiatief van Worldconnectors, Earth Charter Nederland en Building Change ondersteunden wij. Een kritische blik op de Nederlandse SDG-aanpak is noodzakelijk voor verandering. Wij zijn blij dat deze eerste rapportage zich focust op SDG 10 (het tegengaan van ongelijkheden) en SDG 15 (behoud van biodiversiteit). Dit zijn twee SDG’s die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Ook de oplossingen voor het biodiversiteitsprobleem en groeiende (internationale) ongelijkheid gaan hand in hand.

De uitkomsten van de eerste Nederlandse SDG Spotlight rapportage (…) zijn ongemakkelijk. Het frame dat Nederland ‘het goed doet’ met de SDG’s klopt niet. Op het gebied van sociale en ecologische duurzaamheid gaat het niet goed. In tegendeel: de totale impact van het Nederlandse beleid is zelfs negatief en brengt de gestelde doelen niet dichterbij. Zowel in binnen- als buitenland zorgen de effecten van het economische beleid en van de Nederlandse consumptie, productie, handel en investeringen voor toenemende ongelijkheid en verlies aan biodiversiteit.” aldus auteur Ellen van Reesch over het rapport.

Het huidige systeem, waarin de natuur wereldwijd wordt uitgebuit voor economisch gewin en waardoor ongelijkheden groeien, zijn symptomen van hetzelfde probleem: de manier waarop we met macht omgaan en wie er aan de besluitvormingstafels zitten. We hebben een feministische systeemverandering nodig waarin gelijkwaardigheid centraal staat. Iedereen is nodig om de biodiversiteitscrisis tegen te gaan.

Het rapport geeft allereerst een helder inzicht in de stand van zaken: We zien binnen Nederland dat biodiversiteit steeds sneller afneemt, onder andere door onze intensieve landbouwsysteem en gebruik van pesticiden. Deze pesticiden zorgen naast biodiversiteitsverlies ook voor gezondheidsschade, bijvoorbeeld vruchtbaarheidsproblemen. Ook internationaal zorgt dit landbouwsysteem voor een enorme voetafdruk, niet alleen op het gebied van biodiversiteit maar bijvoorbeeld ook door mensenrechtenschendingen in productieketens.

Daarnaast geeft het rapport heldere aanbevelingen voor ambitieuzere, coherente SDG-actie. Onder andere:

  • “Richt de inzet voor het economisch en maatschappelijk herstel na corona op ambitieuze transitie naar een volhoudbare economie, een inclusieve samenleving en gezonde natuur, waarbij de mondiale voetafdruk sterk wordt teruggedrongen.”
  • “Al het Nederlandse beleid moet een eerlijke bijdrage aan duurzame ontwikkeling in ontwikkelingslanden leveren”
  • “Zorg in de (inter)nationale aanpak van de klimaat- en biodiversiteitscrisis voor milieurechtvaardigheid en voorkom afwenteling van de ene voetafdruk op de andere.”
  • “Versterk financiële steun aan ontwikkelingslanden. [Zet daarbij] vol in op samenwerking met lokaal gewortelde organisaties (o.a. voor vrouwenrechten) en zorg dat deze toegang kunnen krijgen tot financiering.

Lees de gehele rapportage, inclusief concrete beleidsaanbevelingen hier.