Wat we doen 

Klimaatverandering is geen probleem van de toekomst. Zowel mannen als vrouwen zien nu al de gevolgen, met name in kwetsbare gebieden in het globale zuiden. Degenen die het minst verantwoordelijk zijn voor de klimaatcrisis, betalen hiervoor met hun leven en levensonderhoud. Juist zij zouden een stem moeten hebben bij besluitvormingsprocessen over (financiering van) grote projecten die klimaatverandering tegengaan. Dat is nu nog niet het geval.

Wij brengen onze grassroots-partners samen met beleidsmakers om te pleiten voor een op rechten gebaseerde transitie, waarbij vrouwen en inheemse volkeren worden meegenomen in de besluitvorming. Via ons ‘gender-just climate solutions’-programma identificeren, promoten en begeleiden we best practice-projecten die gericht zijn op het aanpassen aan de gevolgen én het voorkomen van de oorzaken van klimaatverandering. We doen dit in samenwerking met de Women & Gender Constituency.

Vrouwenrechten bij het aanpakken van de klimaatverandering 

Feit is dat met name vrouwen in arme landen van de wereld kwetsbaar zijn voor klimaatverandering en vervuiling. Vaak zijn zij diegenen die op het land of thuis werken en bij droogte, overstroming of andere natuurrampen als eerste slachtoffer zijn. Tegelijkertijd hebben deze vrouen de sleutel tot verandering in handen, als producent van voedsel en als consument van energie en water. Het probleem is echter dat door traditionele rollenpatronen en ongelijkheid tussen mannen en vrouwen het potentieel van de wereldbevolking om een gezonde leefomgeving te realiseren onvoldoende wordt benut.

Terwijl om en nabij de helft van de wereldbevolking vrouw is, zien we dat bij besluitvorming over duurzame ontwikkeling vooral mannen aan tafel zitten. Terwijl vrouwen in hun eigen omgeving briljante, duurzame en betaalbare oplossingen verzinnen voor klimaatproblemen ligt de focus van klimaatfinanciering vaak op grote infrastructurele projecten. Terwijl we weten dat bepaalde giftige stoffen extra gevaarlijk zijn voor vrouwen en kleine kinderen wordt te weinig met deze kennis gedaan.

We moeten nu alles op alles zetten om ernstige en onomkeerbare klimaatverstoring tegen te gaan. Het is daarom ons doel dat de stem van vrouwen wordt gehoord, zodat zij een kracht voor duurzame verandering zijn, juist om klimaatverandering tegen te gaan. Daarom werken we in partnerschap met andere vrouwen en feministische organisaties via de Women and Gender Constituency tijdens de klimaatonderhandelingen en presenteren daar onze beleidsprioriteiten. We werken samen met klimaatfinancieringsdeskundigen en regeringen om ervoor te zorgen dat de prioriteiten van vrouwen gelijk worden meegenomen in nationale en internationale klimaatstrategieën.


Gerelateerde projecten

Women2030MESACLEEN