Interview Sanne van de Voort – De nieuwe Nederlandse CSW NGO Vertegenwoordiger! 

Allereerst, gefeliciteerd met deze nieuwe functie! 

Ja heel erg bedankt! Ik ben erg enthousiast om deze kans te krijgen om de nieuwe Nederlandse CSW NGO vertegenwoordiger te zijn!

Kun je je even voorstellen voor degenen die je nog niet kennen? 

Mijn naam is Sanne van de Voort. Ik werk voor Women Engage for a Common Future. Wij zijn een internationaal ecofeministisch netwerk dat werkt aan het bevorderen van gendergelijkheid in duurzame ontwikkeling en klimaatactie. En mijn rol binnen onze organisatie, is voornamelijk het uitvoeren van veel van ons advocacy werk, internationaal en ook nationaal.

Om bij het begin te beginnen, wat is de Commission on the Status of Women? 

De Commissie is het belangrijkste orgaan dat zich bezig houdt met de bevordering van gendergelijkheid, vrouwenrechten en de empowerment van vrouwen op internationaal niveau en [de commissie] valt onder de Verenigde Naties. De Commissie komt jaarlijks bijeen op het VN-hoofdkwartier in New York om de vooruitgang te bespreken van het bereiken van gendergelijkheid, vrouwenrechten en de empowerment van vrouwen. Het is een intergouvernementeel orgaan, wat betekent dat regeringen bij de VN bijeenkomen en de voortgang bespreken, maar ook het maatschappelijk middenveld en NGO’s spelen hier een grote rol in, dus maken ze ook deel uit van deze jaarlijkse bijeenkomsten bij de VN. Elk jaar richt het CSW zich op een specifiek thema en bespreekt het een ander thema waar de afgelopen jaren aan is gewerkt.

Wat wordt je specifieke rol als de Nederlandse NGO vertegenwoordiger?

Ik zal deel uitmaken van de Nederlandse regeringsdelegatie die de CSW bijwoont. Dat betekent dat ik deelneem aan de voorbereidende vergaderingen van de Nederlandse regering om de prioriteiten voor de Nederlandse regering richting de CSW te finaliseren en dat doe ik niet namens mijzelf of WECF, maar namens het hele maatschappelijk middenveld dat in Nederland aan dit proces werkt. Er is dus ook een hele nauwe samenwerking tussen het maatschappelijk middenveld als geheel in Nederland die aan dit proces werkt.

De focus van de CSW van dit jaar is “gendergelijkheid en empowerment van alle vrouwen en meisjes  in de context van beleidsmaatregelen en programma’s op het gebied van klimaatverandering, milieu en rampenrisicovermindering”, waarom is dit zo belangrijk?

De klimaatcrisis, –  en daarmee samenhangende crisissen als het gaat om milieu en biodiversiteit, – is een van de grootste crisissen waar we als mensheid als geheel op dit moment mee te maken hebben. Wat we zien is dat klimaatverandering, biodiversiteitsverlies – allemaal gerelateerde factoren – bestaande ongelijkheden verergeren. Ongelijkheden die al bestaan, bijvoorbeeld genderongelijkheid, worden dus verergerd door de effecten van klimaatverandering.

Als we echt klimaatverandering en de aantasting van het milieu willen bestrijden, moeten we ervoor zorgen dat ieders oplossingen, ieders perspectieven, ieders aanbevelingen deel uitmaken van de oplossingen. En dat is iets wat op dit moment niet het geval is. Als het gaat om de beslissingen die worden genomen op het gebied van klimaat, zijn vrouwen bijvoorbeeld ondervertegenwoordigd, andere gemarginaliseerde groepen zijn ondervertegenwoordigd en dat is wat we moeten veranderen. Het is een mooie kans dat het CSW zich dit jaar ook op dit thema richt, want dan staan de verbanden tussen genderongelijkheid en de noodzaak om gender te integreren in onze klimaatoplossingen hoog op de agenda. We moeten dit momentum gebruiken om ook als internationale gemeenschap vooruitgang te boeken.

Wat zijn je verwachtingen voor CSW66?

Dat hangt heel nauw samen met wat ik net noemde. Ik denk dat er op dit moment een groot momentum is om onze ambities voor klimaatactie te verhogen. Wat we op de laatste klimaattop hebben gezien; er zijn nieuwe ambities afgesproken, maar er wordt ook nog niet genoeg gedaan. Er zijn dus afspraken gemaakt om de ambities in het komende jaar voor regeringen van over de hele wereld te verhogen, dus elke regering in de wereld moet haar toezeggingen versterken en haar beleid versterken. Dat is dus wat er nu op het spel staat in het komende jaar. Deze CSW geeft ons de kans om onze regeringen te pushen om ervoor te zorgen dat gendergelijkheid een onderdeel wordt van de oplossingen die we bedenken.

Foto: Annabelle Avril / WECF