#Herstoryofchange – Rivka Meelis van Fridays For Future

Als ecofeministisch netwerk willen we ruimte bieden aan de verhalen van inspirerende voorvechters op het gebied van gendergelijkheid en de strijd tegen klimaatverandering en milieuvervuiling. Wij geloven dat voor een duurzame toekomst en een duurzaam milieu feministische oplossingen nodig zijn die het leven van mensen in het veld weerspiegelen. Daarom werken we aan transformatieve gendergelijkheid en vrouwenrechten in samenhang met duurzame ontwikkeling en klimaatrechtvaardigheid. Een van deze voorvechters is Rivka Meelis.

Rivka is een 16-jarige changemaker die in Leiden woont en sterk betrokken is bij klimaatactivisme op nationaal en lokaal niveau. Ze is de afgelopen tweeënhalf jaar actief betrokken geweest bij Fridays for Future, door een lokale groep in het zuiden van Nederland te starten en te helpen met de organisatie van landelijke stakingen, waaronder de klimaatstaking op 26 mei in Utrecht.

Er is een hoge urgentie voor klimaatactie. De gevolgen van klimaatverandering nemen snel toe, waardoor het een ongekende crisis wordt. De wereldwijde temperaturen stijgen, de ijskappen slinken en er is een escalatie van natuurrampen, allemaal duidelijke tekenen dat er dringend actie moet worden ondernomen. Als de klimaatverandering niet doeltreffend wordt aangepakt, zal dit gevolgen hebben voor de ecosystemen en het menselijk welzijn, waarbij vrouwen, mensen met een afwijkend geslacht en gemarginaliseerde personen en gemeenschappen harder zullen worden getroffen. Bewustmaking van het probleem en de talrijke raakvlakken van sociale en milieukwesties zijn van vitaal belang om zinvolle veranderingen teweeg te brengen.

Bewustwording en mobilisatie van jongeren

Daarom steekt Rivka veel energie in jongerenbewustzijn en -mobilisatie, via kleine projecten, zoals het planten van bloemen in de stad, of via nationaal werk. Ze is ook betrokken bij de Climate Academy, waar ze samen met andere bemoedigende activisten probeert onderwijsinstellingen onder druk te zetten om klimaateducatie als vak op te nemen op scholen. Met haar werk heeft ze veel meer mensen in haar stad kunnen mobiliseren, met middelbare scholieren als meest beoogde publiek, maar ze probeert iedereen aan te moedigen om een verschil te maken en impact te hebben, zelfs grootouders, die ook een toespraak zullen houden tijdens de Klimaatstaking op 26 mei.

‘De regering doet nog steeds niets, maar ik merkte veel dat mijn vrienden actief werden nadat ik activist was geworden, veel meer mensen in onze stad werden actief en begonnen te leren over de kwestie, en ze begonnen er zelf ook werk rond te doen. In mijn omgeving heeft het dus veel effect gehad, maar de regering en de internationale bedrijven doen nog steeds niets”.

Over de staking vertelt ze trots dat een nieuw kenmerk van deze demonstratie de samenwerking tussen vele jongerenorganisaties is, waaronder Fridays for Future Nederland, Youth for Climate, Spun youth, Extinction Rebellion Youth, End Fossil Occupy! en Students for Future. Dat is vernieuwend, want vaak werken ze aan verschillende projecten; door de krachten te bundelen kunnen grotere effecten worden gecreëerd. Bovendien is de keuze van de datum niet toevallig: het is vlak voor het weekend van het A12-protest ‘Stop Fossiele Subsidies’ in Den Haag.

‘We hebben in de klimaatbeweging allemaal hetzelfde doel om fossiele subsidies te stoppen, maar sommige kinderen kunnen niet meedoen aan de blokkade omdat ze het eng vinden of omdat hun ouders het niet toestaan. Daarom hebben we besloten de staking te doen en het voor iedereen toegankelijk te maken, zodat ze toch een stem hebben tegen de fossiele bedrijven.’

Rivka is de nationale coördinator voor de organisatie van de staking; zij heeft dus contact opgenomen met verschillende organisaties en lokale groepen in Nederland en heeft het werk van iedereen bijgehouden om ervoor te zorgen dat alles klaar is voor het komende protest. Ze deelde mee dat ze als nieuwkomer in het klimaatactivisme het werk waardeert dat mensen en organisaties tot nu toe al hebben gedaan en raadt iedereen aan daarop voort te bouwen.

Er zijn al zoveel documenten, contacten en namen van organisaties dat het geweldig is om ze te hebben en te gebruiken, maar je moet wel weten waar je ze kunt vinden.

Bovendien is een van de grootste uitdagingen voor haar en haar organisatie het kunnen bereiken van jeugdgroepen die misschien niet de mogelijkheid of de energie hebben om mee te doen, omdat ze meer dringende dagelijkse zorgen hebben. Ze legt uit hoe de organisatie vooral witte mensen uit de hogere middenklasse kan bereiken, omdat mensen uit de arbeidersklasse misschien niet de energie hebben om zich te richten op klimaatmaatregelen, omdat ze bijvoorbeeld hun ouders moeten helpen in hun levensonderhoud te voorzien.

Artikel door Arianna Paterino