Gezondheidsraad pleit voor toepassing voorzorgsprincipe bij chemische gewasbeschermingsmiddelen

“Blootstelling aan chemische gewasbeschermingsmiddelen moet zo veel mogelijk verminderd worden, zowel bij telers als bij omwonenden van landbouwpercelen”.  Zo luidde de belangrijkste boodschap van de Gezondheidsraad in hun op 29 juni verschenen ‘ Vervolgadvies gewasbescherming en omwonenden

Wij zijn het van harte eens met dit advies en zijn, net als de Gezondheidsraad, van mening dat blootstelling aan chemische gewasbeschermingsmiddelen zoveel mogelijk verminderd dient worden, zowel bij telers als bij omwonenden van landbouwpercelen. Uit buitenlands onderzoek komen aanwijzingen voor een verband tussen blootstelling aan gewasbeschermingsmiddelen en de kans op gezondheidsschade, zoals de ziekte van Parkinson en ontwikkelingsstoornissen bij kinderen.

De commissie verwacht niet dat meer epidemiologisch gezondheidsonderzoek op korte termijn tot duidelijkheid zal leiden over gezondheids¬ effecten van gewasbeschermingsmiddelen, zeker niet als het gaat om chronische gezond¬heidseffecten die zich pas op latere leeftijd manifesteren. Verbetering van de toelatings¬ procedure is nodig, maar dat is complex en kost veel tijd. Daarom pleit de commissie voor toepassing van het voorzorgsbeginsel en adviseert ze om vooral de aanpak van verduurzaming van de gewasbescherming voort te zetten en te intensiveren.

Margriet Mantingh, WECF’s expert water- en voedselveiligheid en tevens voorzitter van het recent opgerichte Pesticide Action Network Netherlands (PAN NL) is tevreden met dit rapport maar merkt op, dat de commissie concreter had mogen zijn met hun adviezen, bijvoorbeeld:

  • De toelating van bestrijdingsmiddelen waarvan bekend is dat ze kankerverwekkend en hormoonverstorend zijn, accumuleren en persistent zijn, moet zo spoedig ingetrokken worden.
  • De commissie verwacht een reductie van het gebruik door de stimulering van IPM (integrated pest management), een aanpak dat echter al sinds 2012 verplicht is en in de praktijk onvoldoende effect op het gebruik van bestrijdingsmiddelen heeft geahd. Een advies van de Commissie om de biologische landbouw effectief te stimuleren was op z´n plaats geweest
  • Er wordt niet ingegaan op het feit dat de producent van bestrijdingsmiddelen voor zijn eigen product toxicologische testen uitvoert en de testresultaten aanlevert. In het advies ontbreekt dat onafhankelijke instanties toxicologische testen zouden moeten uitvoeren. Onafhankelijk onderzoek kan voorkomen dat er middelen op de markt komen, waarvan na tientallen jaren toepassing vast staat dat ze schadelijk zijn voor onze gezondheid en het milieu.