Generation Equality Forum Parijs – een nieuw momentum voor gendergelijkheid

Na het eerste Forum in Mexico eind maart, is het nu de beurt aan Parijs voor het tweede Generation Equality Forum: op 30 juni tot 2 juli. De Generation Equality Forums (GEFs) zijn internationale multi-stakeholderbijeenkomsten voor gendergelijkheid. UN Women, de VN-instantie voor vrouwenrechten, nam hiertoe het initiatief. Want 26 jaar na het baanbrekende Bejing Platform for Action zijn we er nog lang niet: gendergelijkheid staat onder druk, internationale crises laten zien dat ongelijkheid overal met elkaar verbonden is en dus ook intersectioneel moet worden aangepakt.  

De GEFs geven een nieuw momentum voor actie voor gendergelijkheid en dat is hard nodig. In zes zogenoemde “Actiecoalities” en een “Compact” werken UN Women, maatschappelijke organisaties, overheden en andere stakeholders aan ambitieuze, vernieuwende acties, maatregelen en samenwerkingsverbanden om gendergelijkheid dichterbij te brengen. In Parijs worden deze Actiecoalities officieel gelanceerd en presenteren zij hun “blueprints” met maatregelen. Dan is er vijf jaar om de acties te realiseren.  

Wij zijn als WECF actief betrokken in het GEF proces. We zorgen er samen met andere organisaties en activisten voor dat er genoeg ruimte is voor inspraak van diverse stemmen: van inheemse milieuactivisten tot jonge feministen. Ook zorgen we ervoor dat vrouwenrechtenorganisaties en activisten uit landen in Centraal Azië, het Oostelijk Partnerschap en de Westerse Balkan (een ondergerepresenteerde regio in het proces) gehoord worden. Bijvoorbeeld met ons event van donderdag 24 juni. We kijken daarnaast kritisch naar de invloed van overheden en andere stakeholders, om ervoor te zorgen dat zij zich actief in zullen zetten voor transformatieve verandering in plaats van doorgaan met ‘business as usual’. Dit deden wij de afgelopen tijd via de Civil Society Advisory Group, een adviesgroep in het leven geroepen door UN Women om maatschappelijke organisaties te betrekken in het design van het proces.

Ook zullen wij ons de komende vijf jaar hard maken voor onze commitments in de Actiecoalities voor Feminist Action for Climate Justice waar we ons samen met onze partners sterk maken voor een fonds voor Gender Just Climate Solutions