Finance in Common Summit – Onze oproep: feministische financiering voor iedereen!

Van 9 tot 12 November 2020 komen 450 openbare banken bij elkaar voor de Finance in Common Summit, deze top wordt georganiseerd door Frankrijk in samenwerking met de VN en andere internationale organisaties. De aanwezige banken beheren jaarlijks twee miljard dollar aan overheidsgeld, feministen roepen hen dan ook op om sterke toezeggingen te doen ter verbetering van mensenrechten, gendergelijkheid en ecologische duurzaamheid.

De top streeft naar het ontwikkelen van toezeggingen voor duurzaamheid op de langetermijn, met ondersteuning voor herstel van Covid-19, en het bijdragen aan een positieve impact op de planeet en de samenleving. De bijeenkomst heeft als doel gemeenschappelijke actie voor het klimaat en de VN-doelstellingen voor duurzame ontwikkeling te ondersteunen, en om bij te dragen aan de VN-klimaatconferentie in 2021 (COP26), de VN-biodiversiteitsconferentie (COP15) en het Generation Equality Forum voor gendergelijkheid.

Samen met andere feministische netwerken zien we de dringende noodzaak om overheidsfinanciën te laten werken voor – en niet tegen – vrouwenrechten en een gezonde planeet. Dit initiatief heeft eigenlijk al te lang op zich laten wachten.

De top zal naar verwachting de Paris Development Banks Statement over gendergelijkheid en empowerment van vrouwen aannemen, waarin banken zich zullen committeren aan gender-responsieve klimaat- en biodiversiteitsprojecten. Ze zullen zich ook committeren aan meer financiering voor feministische organisaties, doelen stellen om gender-responsieve projecten te vergroten en de capaciteit op het gebied van gender in hun eigen instellingen te versterken.

Tijdens de top zullen voorgestelde gendermaatregelen worden besproken, waar er gekeken zal worden naar specifieke voorbeelden van investeren in gender, klimaat en voedselzekerheid.

Vrouwen en meisjes in al hun diversiteit, met namen vrouwen van kleur en inheemse vrouwen, worden onevenredig zwaar getroffen door niet-duurzame investeringen in de ontginningsindustrie (olie, uranium) en industriële landbouw en veeteelt, wat leidt tot ontbossing. Banken moeten een rechtvaardige transitie verzekeren, weg van fossiele brandstof en tegelijkertijd de essentiële dienstverlening veiligstellen.

Versterk de oproep

We roepen op tot verdere versterking van de voorgestelde verklaring over gendergelijkheid, vrouwenrechten en empowerment, door aan de verklaring toe te voegen dat:

  • alle banken zich zouden moeten committeren aan een volledige desinvestering van fossiele brandstoffen en aan aanverwante industrieën zoals plastic en pesticiden, aangezien klimaatverandering en milieuvervuiling een onevenredig negatieve impact heeft op vrouwen, meisjes, inheemse mensen en lokale gemeenschappen.
  • alle banken zouden zich in moeten zetten om hun afgeronde en lopende projecten te onderzoeken op de mogelijke negatieve gevolgen voor vrouwen en meisjes (in al hun diversiteit).
  • alle banken zouden concrete genderdoelstellingen moeten vaststellen en deze doelstellingen moeten bewaken, met als doel dat alle beleggingsportefeuilles gendertransformatief en ecologisch duurzaam zijn, dat wil zeggen een doelstelling van 100%. Het heeft weinig zin om slechts een bepaald percentage van de programma’s en investeringen gender- en klimaatrechtvaardig te laten zijn, als het andere deel van de investeringen van de banken het levensonderhoud van vrouwen en meisjes blijft vernietigen.
  • alle banken zouden over institutionele gendermaatregelen en -strategieën moeten beschikken die macht en middelen herverdelen aan vrouwen in al hun diversiteit, onder meer door de toegang tot, het bezit, het gebruik en de controle van grond.
  • alle banken dienen het proces van internationale fiscale transparantie en samenwerking te ondersteunen, tevens als de belasting op financiële transacties.

Lees hier onze Policy Briefing

Meer informatie over de Finance in Commons Summit die deze week plaatsvindt is te vinden op onze internationale website.