Ethiopië –  Groene Energie voor en door vrouwen

Op het Ethiopische platteland is landbouw de grootste bron van inkomen. Veelboeren maken deel uit van coöperaties om de kosten van transport en verwerken van producten, te kunnen delen. Toch blijven er voor deze rurale boeren veel uitdagingen bestaan op het gebied van energie en water.

Ondanks economische groei, betere toegang tot onderwijs en gezondheidszorg en verbetering van het elektriciteitsnet, leven in Ethiopië nog steeds meer dan 22 miljoen mensen onder de armoedegrens. Het aantal mensen dat geen toegang tot betaalbare energie en betaalbaar schoon water heeft ligt nog hoger. Veel rurale gebieden zijn niet aangesloten op het elektriciteitsnet. Alternatieven zijn vaak duur en slecht voor gezondheid en milieu zoals bijvoorbeeld kerosine, gebruikt voor verlichting, diesel voor het opwekken van electriciteit, en hout voor het koken. Vrouwen ondervinden vaker de negatieve gevolgen van traditionele technologieën, het is daarom belangrijk dat zij, zowel binnenshuis als in coöperatieven medeverantwoordelijk zijn voor het beheer van energie en waterbronnen.

Dankzij onze samenwerking met koffiecoöperatie OCFC kunnen we, op een gendersensitieve manier, duurzame, gedecentraliseerde energietechnologie promoten. Dit doen we niet alleen door meer vrouwen te betrekken bij het management en de technische kant van deze duurzame oplossingen, maar ook door het belang van het genderresponsief projectmanagement te benadrukken.

Getrainde Energie en Waterambassadeurs

Deelnemende coöperatieleden, vooral vrouwen, worden getraind in duurzame technologieën, management, financiering, marketing en lobbyen voor hun eigen lokale en nationale belangen. Als ambassadeurs informeren ze  hun eigen coöperaties en gemeenschap over duurzame energie en waterbronnen en dragen ze verantwoordelijkheid voor het beheren, besturen en verkopen van energietechnologie. Dit versterkt de coöperatieven en lokale huishoudens, creëert nieuwe banen, verbreedt de economische activiteit én zorgt ervoor dat lokale experts en jongeren de coöperatieven interessant blijven vinden, zodat kennis en talent in de regio blijft.

 

Partners

ICA Africa

OROMIA

AWACH