Empower Kirgizische vrouwen in het gebruik van groene technologie – Ondersteun hun ecologische transitie!

Een groep actieve Kirgizische vrouwen bouwt een duurzaam en eco-vriendelijk resource centrum om met kleine acties grote veranderingen te bewerkstelligen

An-Oston is een klein dorp, de thuisbasis van ongeveer 300 gezinnen, in een afgelegen gebied in Kirgizië. De inwoners van An-Oston zijn afhankelijk van landbouw en de levensomstandigheden zijn hard, als gevolg van strenge winters en de hoge werkloosheid. Om de trek naar de steden tegen te houden, zijn met name de vrouwen in de dorpen op zoek naar nieuwe activiteiten, waarmee zowel werk gecreëerd kan worden als het leven beter mee gemaakt kan worden.

Gulai en andere vrouwen uit het dorp zetten zich dag in dag uit in om de levensomstandigheid van gezinnen te verbeteren. Maar ze zijn er van overtuigd dat dit alleen mogelijk is als ook het milieu wordt beschermd. Ze kwamen met een slim idee: de invoering van ecologische en duurzame technologieën als langetermijnoplossing voor toekomstige generaties.

Omdat wij bij WECF geloven in deze vrouwen én in hun actie, hebben we een crowdfundingpagina aangemaakt op Pifworld om dit project mogelijk te maken.

Twee jaar geleden hadden de dorpelingen van An-Oston niet eens water in hun huis. Dankzij hun vastberadenheid en met steun van WECF en de lokale partner KAWS, begonnen ze te werken aan het herstel van de watervoorziening. Vandaag de dag hebben ongeveer 220 huishoudens toegang tot betaalbaar drinkwater. Maar de dorpelingen willen verder gaan en hebben een nieuw project bedacht. Ze willen een resource centrum of te wel een mini technologisch demonstratiecentrum bouwen.

De plannen zijn gemaakt. Lokale aannemers en de gemeenschap van An-Oston is bij de plannen betrokken. Het werk kan beginnen. Met uw steun kunt u deelnemen aan lokale oplossingen en geluk.

Wat is een resource centrum?

Een resource centrum informeert dorpsbewoners over natuurlijke bronnen in hun eigen omgeving, hoe die te beschermen en hoe er op een duurzame manier gebruik van te kunnen maken.  In het centrum worden allerlei technologische oplossingen getoond door middel van demonstraties, zoals ecosan toiletten, zonnecollectoren, voedseldrogers op zonne-energie. Met name voor plattelandsvrouwen bieden deze praktische oplossingen veel mogelijkheden. Eerder bouwde WECF partner RCDA in Georgië al een soortgelijk centrum.

U kunt een bijdrage leveren om deze vrouwen een kans te geven, vrouwen die vastbesloten zijn om veranderingen door te voeren, te zorgen voor het verspreiden van  kennis naar andere dorpen met als uiteindelijk doel een ecologische transitie op het platteland van Kirgizië.

Neem een kijkje op onze crowdfundingpagina, doneer en verspreid het woord via Facebook, Twitter en e-mail!