Doe mee aan de EU consultatie over hormoonverstorende stoffen!

Help ons de Europese Commissie te vragen de beloften die zij in de Europese Green Deal heeft gedaan, na te komen. En te stoppen met het uitstellen van dringende maatregelen. Reageer op de openbare raadpleging vóór maandag 9 maart!

Burgers in heel Europa hebben de kans om hun mening te geven over de noodzakelijke veranderingen in de wetgeving en het beleid van de EU die nodig zijn voor een goede bescherming tegen hormoonverstorende stoffen (EDC’s). Deze openbare raadpleging, georganiseerd door de Europese Commissie, maakt deel uit van een lopende evaluatie (een zogenaamde “fitnesscheck”) van bestaande EU-wetgeving om hormoonverstorende stoffen te bestrijden.

Deze fitnesscheck is bedoeld om te evalueren of de bestaande Europese wetgeving inzake hormoonverstorende stoffen haar doelstelling om onze gezondheid en het milieu te beschermen, nastreeft. Sommige EU-lidstaten zoals Denemarken, Frankrijk of Zweden hebben al maatregelen genomen om onze blootstelling aan EDC’s te verminderen en om de meest kwetsbare groepen, zoals ouders, zwangere vrouwen, over deze schadelijke chemicaliën te informeren. Deze nationale acties zijn echter niet de oplossing: alleen een Europese strategie tegen hormoonverstoorders zal de gezondheid en het milieu beschermen van iedereen die in de Europese Unie woont.

Geef je mening!

EDC-Free Europe is een coalitie van publieke belangengroepen die meer dan 70 milieu-, gezondheids-, vrouwen- en consumentengroepen in heel Europa vertegenwoordigen en die bezorgd zijn over hormoonverstorende chemicaliën (EDC’s) en hun impact op onze gezondheid en de natuur. Volg ons op Twitter en Facebook voor dagelijkse updates.