De waarheid over chemicaliën in kleding

Of je nu een goedkoop of een duur T-shirt koopt, de kans is groot dat het op dezelfde onverantwoorde manier is gemaakt: voor weinig geld met veel gif. Deze giftige stoffen zijn wereldwijd een groot probleem en sommige chemicaliën zijn zelfs in kleine hoeveelheden al erg giftig. Van andere stoffen zijn de gevolgen voor mens en milieu, zeker op de lange termijn, nog niet onderzocht.

Een groot deel van onze kleding wordt gemaakt in China en bij de productie van een simpel T-shirt worden gifstoffen gebruikt die in Europa allang zijn verboden. Die stoffen worden in rivieren geloosd, rivieren waarvan miljoenen Chinezen afhankelijk zijn voor hun drinkwater.

Welke chemische stoffen zitten in onze kleding?

Het grootste deel van de chemicaliën is te vinden in kleurstoffen en in de verwerkingsfase van de textielindustrie. “Sommige van deze stoffen kunnen gevaarlijk zijn en kunnen in het milieu terechtkomen door productie, consumptie en verwijdering van stoffen, wat de gezondheid van de mens kan beïnvloeden,” verklaart Sara del Río, vertegenwoordiger van Greenpeace Spain. Ze geeft aan dat gevaarlijke chemische stoffen die in de textielindustrie voorkomen, onder andere zware metalen (gebruikt bij het wassen en verven), ftalaten of geperfluoreerde stoffen  bevatten. Als we deze kleding wassen, komt het gif via het riool in onze waterzuiveringsinstallaties terecht, waar het afbreekt tot het hormoonverstorende nonylfenol. Deze stof kunnen de waterbedrijven niet uit het water filteren.

Waarom worden chemicaliën gebruikt?

Een aantal grondstoffen zoals niet-biologisch katoen en vlas worden bespoten om het gewas te beschermen. In kleding blijven restanten van deze bestrijdingsmiddelen achter. Chemicaliën in kleding zijn belangrijke veroorzakers van huidallergie.

Andere reden waarom textielsoorten met chemische toevoegingen behandeld worden:

  • Om de kleding zachter te maken
  • Extra kleur te geven
  • Voor het creëren van een print
  • Het wordt gebruikt als anti-vlek
  • Om kleding waterdicht te maken

Door het constante contact met de huid, kan een deel van deze chemicaliën het lichaam binnendringen. Daarnaast krijgen baby’s en kinderen chemicaliën uit de kleding binnen door erop te kauwen.

Hoe maken we onze kleding schoner?

De oplossing voor dit probleem lijkt eenvoudig: geen gif meer gebruiken, want gifstoffen die je in een product stopt, komen er op een gegeven moment weer uit. Bedrijven moeten ervoor zorgen dat gifstoffen niet in het milieu belanden. Belangrijker nog is dat we geen schadelijke chemicaliën gebruiken voor de productie van onze kleding.

Greenpeace oefent druk uit op bedrijven en overheden om maatregelen te nemen die de productie en het gebruik van schadelijke stoffen beperken. Bedrijven moeten op zoek naar onschadelijke alternatieven. Een consument moet ervan uit kunnen gaan dat een product op schone wijze is geproduceerd. Een aantal grote kledingmerken hebben al beloofd dat er tijdens de productie van hun kleding en schoenen geen gifstoffen meer in het milieu zullen terechtkomen. Het kan dus wel!

Ook pleit Greenpeace voor gebruik van biologische katoen en andere duurzame materialen. Ook zouden ontwerpers meer rekening kunnen houden met een langere omlooptijd van kleding.

Er is echter nog steeds geen strikte globale regelgeving voor het gebruik van sommige toxische chemicaliën in de textielindustrie. En door de toename van massaproductie, waaronder die van grote ketens, is er een gebrek aan regelgeving in de producerende landen.

Gebruik het liefst de volgende betrouwbare labels.

Wij vinden dat iedereen recht heeft op een gifvrije leefomgeving!

Wil je meer weten over de vervuiling in de kledingindustrie? Kom dan zaterdag 5 oktober langs tijdens onze interactive talk op het Utrechtse Fair Fashion Festival. Je kunt je vooraf inschrijven voor de sessie via deze link: http://bit.ly/wecf-fffu

Wat: Fair Fashion Festival Utrecht
Waar: Janskerk, Utrecht
Wanneer: 12.30 – 13.20