Beleid Onderzoek Activiteiten Steun ons werk! Interviews The International Menstrual Hygiene Day #MHDAY 2019

Menstruele hygiëne is van fundamenteel belang voor de waardigheid en het welzijn van vrouwen en meisjes en een belangrijk onderdeel van basishygiëne, sanitaire voorzieningen en reproductieve gezondheidsdiensten.

Maar waar denk jij aan bij de vraag: Wat is een luxe product?
Misschien denk je aan een auto of aan een fototoestel?

Of denk je aan producten die je beschermen tijdens de menstruatie? Waarschijnlijk niet. Toch zijn er talloze plekken op deze wereld waar deze producten voor een vrouw nog steeds niet te verkrijgen zijn of gewoon te duur.

WECF is van mening dat het niet mag uitmaken wie je bent of waar je bent; duurzame en hygiënische producten tijdens de menstruatie moeten voor iedereen beschikbaar zijn. Wij vinden dat duurzaamheid en hygiëne tijdens de menstruatie geen gunst mag zijn, maar een recht.

Ook voeren we campagnes met groepen jongeren en vrouwen om perceptie en beleid te beïnvloeden rond toegang, betaalbaarheid en giftvrije keuzes tijdens de menstruatie.

Vrouwen en meisjes moeten in staat zijn om de menstruatie periode in veiligheid, privacy en waardigheid te beheren door :
• toegang te hebben tot en gebruik te maken van hygiënische materialen
• de voorziening van voldoende water en zeep voor wassen en baden
• zorgen voor adequate verzameling en veilige verwijdering van sanitaire producten -thuis, scholen/hoge scholen, instellingen, op het werk en op openbare plaatsen.

Ook in sommige landen, waar WECF projecten uitvoert, is menstruatie een groot taboe. Meisjes hebben geen kennis over een goed menstrueel hygiënebeheer en hebben moeite om hygiënische materialen te kopen.