Strategisch Plan 2015-2020

Het wegnemen van de diepere oorzaken van ongelijkheid is een voorwaarde voor duurzame ontwikkeling. Op de Rio+20 summit in 2012 over duurzame ontwikkeling werd opnieuw duidelijk dat betere wetten om gendergelijkheid te waarborgen en inkomensongelijkheid te verminderen een essentiële eerste stap zijn, naast de hervorming van de macro-economische oorzaken, zoals oneerlijke en niet-duurzame handel en investering regimes.

Met trots presenteren we ons strategisch plan 2015-2020. We zullen samenwerken met onze partners om het maatschappelijk middenveld op lokaal en nationaal niveau te helpen betrekken bij het implementatieproces van de duurzame ontwikkelingsdoelen. We zullen voortbouwen op de vele best practices, methodologieën en tools die de afgelopen jaren zijn ontwikkeld in ons programma “Empower Women benefits All – EWA” in de Kaukasus, Azië en Afrika. We zullen het succes delen van ons “Switch to Sun”-programma van zonneboilers voor huishoudens en het creëren van banen voor vrouwen en mannen op het gebied van duurzame energie, waarvoor we in 2015 de Global Energy Award hebben gewonnen. We zullen voortbouwen op de expertise, ontwikkeld op het gebied van ecologische sanitaire systemen voor scholen en huishoudens, met de toevoeging van zonnetechnologieën voor de levering van warm water voor badkamers en oplossingen voor de voedsel verwerking op zonne-energie. Via onze capaciteitsopbouw en trainingsprogramma’s laten meer dan 50.000 vrouwen, mannen en kinderen uit gemeenschappen met lage inkomens elke dag zien hoe ze de “Duurzame Ontwikkelingsdoelen” op een inclusieve, billijke manier kunnen implementeren.

Er is geen tijd te verliezen. De wereld bereikt een omslagpunt van het massaal uitsterven van biodiversiteit, een onomkeerbare klimaatverandering, chemische vervuiling en oceanen die verstikt zijn door micro-plastic afval. Met onze leden en partners zullen we de best practices uitbreiden en opschalen door ervoor te zorgen dat ze onderdeel worden van nationale implementatieplannen. We zullen de lessen delen van onze partners in plattelandsgebieden van Georgië over wiens zonneverwarmingsprogramma de kern werd van een nationale actie ter beperking van het klimaat. Hiermee kunnen we een voorbeeld stellen voor dringende maatregelen die nodig zijn tot 2020, wanneer het nieuwe wereldwijde klimaatakkoord van start gaat. We zullen blijven pleiten voor verantwoording van producenten, met name met betrekking tot de overschakeling van gevaarlijke chemicaliën en straling naar veilige en duurzame producten en diensten, die fatsoenlijke banen voor vrouwen en mannen creëren en onze wereld voor toekomstige generaties beschermen.

Wij nodigen je uit om met ons mee te doen, als lid, partner of sponsor, om met ons samen te werken aan het bereiken van ons doel van een rechtvaardige en gezonde planeet voor iedereen!

Sascha Gabizon, uitvoerend directeur WECF