Toolkit: Klimaatrechtvaardigheid voor Jongeren, versie 2022

De afgelopen jaren waren we getuige van een golf van klimaatprotesten, als onderdeel van een bredere trend van toenemende publieke discussies over de bestrijding van klimaatverandering. Ook gesprekken over sociale ongelijkheid bloeiden op, getrokken door bijvoorbeeld de Black Lives Matterbeweging en door discussies over seksuele geaardheid en genderidentiteit, die de onderdeel werden van politieke eisen. In deze onzekere en veranderlijke tijd komen jongeren met diverse achtergronden in beweging om de wereld te verbeteren en nieuwe manieren te vinden om hun identiteit tot uiting te laten komen. Met toenemende burgerlijke ongehoorzaamheid, de opkomst van extreemrechtse en anti-vrouwenrechtenbewegingen, langdurige hittegolven en overstromingen, en de Russische invasie van Oekraïne, is het nu belangrijker dan ooit dat jongeren zich mobiliseren om de wereld ten goede te veranderen. Het is een ontmoedigende tijd, en als je je zorgen maakt over de toekomst vanwege de klimaatcrisis, de huidige geopolitiek, of als je nadenkt over je identiteit en hoe je je verhoudt tot de wereld om je heen, dan helpt deze toolkit je om deze gevoelens om te buigen in positieve actie!

Klimaatverandering en sociale ongelijkheid zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, en kunnen vanuit een feministisch oogpunt worden verkend. Je bezighouden met feminisme in verband met klimaatverandering (en omgekeerd) kan soms ontmoedigend of verwarrend zijn. Het bespreken van deze onderwerpen zal veel mensen afschrikken, omdat zij het gevoel hebben dat ze niet de kennis of ervaring bezitten om zich in te zetten voor activisme, en ook vanwege de algemene misvatting dat feminisme ‘een vrouwending’ is. Maar in werkelijkheid kan (en eigenlijk moet!) iedereen zich met dit soort activisme bezighouden.

Binnen het kader van klimaatrechtvaardigheid wordt klimaatverandering als ethische, politieke en sociale kwestie beschouwd, en niet alleen als een milieukwestie waarvoor technische oplossingen moeten worden gevonden: het is iets dat in alle lagen van de samenleving heerst en wordt weerspiegeld in de ongelijkheden die nu in de wereld bestaan. Wat je achtergrond ook is, jouw unieke ervaringen zijn waardevol in de strijd voor een betere wereld. Iedereen zou zich op welke manier dan ook moeten inzetten – in deze toolkit zal worden uitgelegd hoe je dat kan doen.

Donors