De gendereffectbeoordeling & monitoringstool

Onze gendereffectbeoordeling en monitoringtool (GIM-tool) is ontwikkeld in het kader van het Women2030 programma, met de expliciete doelstelling om vrouwen en maatschappelijke organisaties te helpen de VN 2030-agenda voor duurzame ontwikkeling uit te voeren, met bijzondere aandacht voor duurzame ontwikkeling, ontwikkelingsdoel (SDG) 5. De Agenda 2030 is gebouwd op de basis van en bouwt voort op de millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling door duurzame ontwikkeling, mensenrechten en gendergelijkheid in de economische, sociale en ecologische wereld te bevorderen.

Het doel van de tool

  • Om Women2030-partners een gemeenschappelijk begrip te bieden van hoe genderkwesties in lokale, regionale en nationale contexten kunnen worden beoordeeld. Om een ​​solide basis van vergelijkbare gegevens voor het project Women2030 te creëren en de basis te leggen voor de gendergelijke implementatie van de SDG’s. Bovendien is monitoring een doorlopend systematisch proces voor het beoordelen en meten van prestaties ten aanzien van de overeengekomen aspecten van de SDG’s met betrekking tot gendergelijkheid.
  • Daartoe hanteert Women2030 met deze tool een gender-responsieve monitoringbenadering, waarmee alle partners gendergevoelige indicatoren van elke SDG kunnen meten en veranderingen en vooruitgang in de tijd kunnen beoordelen.

Donoren