Wat we doen

Chemische stoffen zijn niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven. Ze komen voor in allerlei producten die ons leven comfortabel maken. Sommige van deze stoffen zijn echter schadelijk, mogelijk kankerverwekkend.  En elke dag worden we blootgesteld aan deze stoffen, via plastic toevoegingen, overblijfselen van bestrijdingsmiddelen, vlamvertragers, of zware metalen. Maar weinig consumenten zijn hiervan op de hoogte. Baby’s en kinderen zijn extra gevoelig voor deze stoffen omdat ze hun groei en ontwikkeling kunnen beïnvloeden, zelfs in kleine hoeveelheden. Veel mensen denken dat in Nederland alles goed geregeld is. “Als het gevaarlijk was zou het niet verkocht worden,” redeneren velen, maar helaas is dat (nog) niet het geval. Er is al veel wetgeving om ons te beschermen, maar deze is vaak een compromis tussen vele partijen en bovendien duurt het erg lang voordat nieuwe wettelijke maatregelen kunnen worden doorgevoerd.

Via ons programma Een Veilig Nest informeren we (aanstaande) ouders en grootouders over deze zorgwekkende stoffen, waar ze in (kunnen) zitten en hoe de blootstelling aan deze stoffen zoveel mogelijk te beperken. We publiceren brochures per productgroep, geven trainingen en workshops voor consumenten, gezondheidsdeskundigen, ouders en duurzame ondernemers. En we pleiten nationaal en internationaal voor een gezond leefmilieu.

Het recht op het maken van geïnformeerde keuzes

Baby’s en kinderen vormen een kwetsbare groep. De Gezondheidsraad stelde tijdens een presentatie van hun rapport over Zorgwekkkende Stoffen in de Tweede Kamer in 2014 dat “de dagelijkse blootstelling aan schadelijke stoffen tijdens de zwangerschap een groot risico (is) voor het kind”. En ook de Lancet stelt in 2019 dat klimaatverandering, vervuiling en schadelijke stoffen een grote impact hebben op de onze volksgezondheid. Het is voor consumenten niet altijd gemakkelijk om een gezonder product te kiezen, omdat de schadelijke chemicaliën meestal niet worden vermeld en ook alternatieven voor zorgwekkende stoffen ook problematisch kunnen zijn. Om aandacht te blijven vragen voor dit probleem werken we samen met wetenschappers, zoals de Internationale Federatie van Gynaecologie en Obstetrie ( FIGO ) en de Endocrine Society, milieuagentschappen en gezondheidsorganisaties.

Naast het presenteren van beleidsvoorstellen over plastic, vrouwen & chemicaliën, hormoonverstoorders en nanotechnologie, hebben we de afgelopen jaren ook een serie van 10 pockethandleidingen in verschillende talen gepubliceerd. In Nederland hebben we een eenmalig tijdschrift uitgegeven voor jonge ouders, Mama Green en een brochure over hormoonverstorende stoffen samen met de Vlaamse Gezinsbond en hebben we informatie gepubliceerd over deze productgroepen en thema’s:

Landen

Nederland, Duitsland, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk, Portugal

Partners

FIGO, FREIAprojectEU, Baby be Good, EDC Free Europe Coalition, Health & Environment Alliance (HEAL), Healthcare Without Harm (HCWH Europe), Plastic Health Foundation, Tegengif, Gezinsbond Vlaanderen

Donoren