KERNTHEMA'S

Genderrechtvaardige

Duurzame ontwikkeling

In een wereld waarin de rechten van vrouwen en het overleven van de mensheid op het spel staan, werken wij aan een rechtvaardige wereld
waarin mensenrechten worden gerespecteerd en waarin een gezonde leefomgeving een recht is voor iedereen, ongeacht geslacht, leeftijd, ras, seksuele identiteit, religie of sociaal-economische status

Genderrechtvaardige

Actie voor Klimaat en Milieu

In een wereld waarin met name vrouwen in het globale zuiden de grootste slachtoffers zijn van klimaatverandering, pleiten wij voor een uitvoering van het Klimaatakkoord van Parijs waarin gendergelijkheid vanzelfsprekend is. We willen een duurzame toekomst waarin de vervuilers ter verantwoording worden geroepen en waarin het welzijn van mensen en natuur voorop staat.

Genderrechtvaardige

Gifvrije en gezonde leefomgeving

In een wereld waar jaarlijks meer dan 7 miljoen mensen sterven aan
vervuiling, promoten wij een gezond leefmilieu en gifvrije alternatieven
gebaseerd op de principes van de Rio Earth Summit in 1992: de vervuiler
betaalt, omkering van de bewijslast, het voorzorgsbeginsel en publieke
participatie, transparantie en toegang tot recht.



Programma's

Met onze programma’s versterken we de positie van vrouwen en hun organisaties, zodat zij zelf het verschil kunnen maken en een duurzame en gifvrije wereld een stap dichterbij brengen.

bekijk alles