Oeganda – groene energie van lokale coöperaties

Groene, gedecentraliseerde energie is een uitkomst voor mensen in rurale gebieden. Het is betaalbaar en kan voldoen aan de steeds grotere vraag naar energie. Tegelijkertijd verbetert deze lokale manier van energie opwekken de leefomstandigheden zonder het milieu of  de omwonenden bloot te stellen aan schadelijke stoffen die milieu- of gezondheidsschade veroorzaken.

In Oeganda werken we samen met onze partners aan het opwekken van groene, gedecentraliseerde energie via burgerinitiatieven.  Niet alleen geeft het de inwoners de kans om zelf betrouwbare energie- en watervoorzieningen te organiseren voor hun eigen gemeenschap, maar het biedt ook perspectief op werkgelegenheid.  Het is belangrijk dat burgers zelf de technologieën hiervoor in handen hebben en zich betrokken voelen bij de projecten. We werken daarom nauw samen met landbouwcoöperaties. In Luweero, Kiboga en Kyangwanzi richten we ons speciaal op de jonge vrouwelijke* (potentiële) leden van deze coöperatieven.

De coöperaties beheren en bedienen de zonnecellen voor licht- en telefoonopladers in een gemeenschappelijke opslagruimte, een pomp op zonne-energie voorziet koffiezaden bij een kinderopvang van water. Daarnaast beheren de coöperatieven een brikettenmachine voor de verhuur. Vrouwen* fungeren als ambassadeurs voor het informeren en promoten van de briketten, watertanks en biogasinstallaties.  Het project fungeert momenteel als pilot maar graag werken we samen met vrouwen*organisaties en landbouwcoöperaties in andere Oegandese districten verder om dit project verder uit te rollen en uit te breiden om op deze manier samen te werken en kennisuitwisseling tussen verschillende coöperaties mogelijk te maken.

Achtergrond

Slechts 4% van de Oegandese plattelandsbevolking heeft toegang tot het openbare (vaak instabiele) elektriciteitsnet. Er wordt daarom veel kerosine gebruikt voor verlichting, veel diesel voor energie en veel brandhout voor koken. Kerosine en diesel zijn echter duur en het sprokkelen van vuurhout arbeidsintensief, bovendien kunnen deze brandstoffen gezondheid- en milieuproblemen veroorzaken. De watervoorziening is vaak niet voldoende om aan de vraag van huishoudens en publieke instellingen te voorzien. Dit soort tekorten hebben vooral negatieve consequenties voor vrouwen* en meisjes, die vaak verantwoordelijkheid dragen voor het verkrijgen water en brandstof en hiervoor steeds langere afstanden moeten afleggen. Dit is niet alleen gevaarlijk, maar maakt het vaak ook moeilijk of onmogelijk voor ze om naar school te gaan of betaald werk te krijgen. Duurzame, betaalbare energiebronnen die in handen zijn van coöperatieven zijn een goede eerste stap om dit soort uitdagingen aan te pakken.

Over het project:

Partners

ARUWE

Caritas Luweero

GIZ Uganda

UNREEA

Bürgerenergiegenossenschaft BENG eG