Wat we doen

Ons EWA programma, dat liep van 2012 tot 2016, had als doel een bijdrage te leveren aan de economische en politieke empowerment van vrouwen in rurale en randstedelijke regio’s met lage inkomens in zes ontwikkelingslanden (Afghanistan, Georgië, Kirgizië, Zuid-Afrika, Tadzjikistan en Oeganda). De titel van het programma was “Empowering Women  (benefits) All (EWA)”, ofwel: het versterken van vrouwen heeft voordelen voor iedereen. EWA werd mogelijk gemaakt door de Funding Leadership and Opportunities for Women (FLOW) subsidie. Het Ministerie van Buitenlandse Zaken Nederland stelde, in het kader van FLOW, €1,86 miljoen ter beschikking.

Wat hebben we bereikt?

Met onze activiteiten hebben we drie jaar lang een bijdrage kunnen leveren aan de politieke empowerment van vrouwen in zes landen. Alle bovengenoemde landen hebben te maken met een enorme kloof tussen de wettelijke kaders en de rechtspraktijk, vooral in rurale gebieden. De gebruikelijke ongelijkheid tussen mannen en vrouwen had als gevolg dat vrouwen weinig tijd overhielden voor economische activiteiten vanwege gebrek aan eigendom en controle over productiemiddelen en een gebrek aan professionele vaardigheden. Door zich te richten op de economische en politieke empowerment van vrouwen heeft EWA gewerkt aan grotere gendergelijkheid en langdurige armoedeverminder in de beoogde gemeenschappen.

Het EWA programma heeft 12.000 vrouwen en mannen ondersteund bij het verwerven van een zelfstandig inkomen. Daaarnaast waren nog zo’n 15 duizend mannen en vrouwen economisch onafhankelijker geworden en was het aantal vrouwen in lokale besluitvormingsprocessen in vier landen met 30 procent toegenomen in de beoogde plattelandsgebieden. Daarnaast waren tegen het einde van 2015 ruim 10 miljoen mensen in de zes landen zich bewust van de voordelen van economische en poltieke empowerment van vrouwen.

Landen

Afghanistan, Georgië, Kirgizië, Zuid-Afrika, Tadzjikistan en Oeganda

Partners

Social Development Center Akhaltsikhe (SDCA), Rural Communities Development Agency (RCDA), Georgian Ecological Agricultural Association (SEMA), Women NGO PAROS, The Greens Movement of Georgia/Friends of the Earth Georgia, Katachel

Donors
Programmas

FLOW - EWA