EWA: “Empower Women – Benefit (for) All”

Het EWA-project had als algemeen doel bij te dragen tot economische en politieke empowerment van vrouwen uit plattelands- en peri-urbane regio’s met een laag inkomen in zes ontwikkelingslanden (Afghanistan, Georgië, Kirgizië, Zuid-Afrika, Tadzjikistan en Oeganda). Het project streeft ernaar de betrokkenheid van vrouwen op alle niveaus te vergroten, maar betrekt ook mannen.

In Georgië hebben WECF-partner-ngo’s die op het platteland werken veel nadruk gelegd op empowermenttrainingen van vrouwen, agrarische vaardigheden en gemeenschapsontwikkeling. Vijf partners, die elk hun eigen activiteiten uitvoeren, dragen bij aan deze resultaten: Centrum voor sociale ontwikkeling Akhaltsikhe (SDCA), Ontwikkelingsagentschap voor plattelandsgemeenschappen (RCDA), Georgian Ecological Agricultural Association (SEMA), Vrouwen-NGO PAROS en The Greens Movement of Georgia/Friends of the Earth Georgia. De eerste vier zijn de implementerende NGO’s, bekwaam in gemeenschapsmobilisatie en werken met vrouwen (groepen) aan verbetering van het levensonderhoud en ondersteuning van kleine bedrijven, evenals leiderschap en spaargroepen. Hun belangrijkste doelgroepen zijn plattelandsvrouwen, CBO’s en dorpsautoriteiten. RCDA heeft twee goed functionerende resource-centra. De Greens Movement werkt aan analyse van het WatSan- en energiebeleid en beïnvloedt op nationaal niveau in relatie tot Gender.