Van  lokaal naar globaal

Wij geloven in samenwerking om verandering mogelijk te maken. Wij leggen de verbinding tussen feministen en milieubeweging. Samen versterken we de ecofeministische beweging en pleiten we voor beleidsverandering.
Om onze stem kracht bij te zetten zijn wij onderdeel van een aantal nationale en internationale netwerken. Hieronder zie je van welke netwerken WECF deel uitmaakt.

De netwerken waar wij lid van zijn

WECF is lid van vele netwerken zowel internationaal als nationaal. Hieronder zie je een overzicht van de netwerken waar wij lid van zijn en waarbinnen we onze stem laten horen.


Netwerken in Nederland

Wo=Men

WECF is lid van WO=MEN, het Nederlandse Genderplatform

partos

WECF is lid van Partos, de Nederlandse branchevereniging voor ontwikkelingssamenwerking

Building Change

Met Building Change organiseren we bijeenkomsten gericht op beleidscoherentie en de SDG's, de duurzame ontwikkelingsdoelen, in de Tweede Kamer en op de Ministeries.

Netwerken in Europa

Concord

Concord

WECF is lid van Concord, de branche-organisatie van ontwikkelingsorganisaties in Europa

Health and Environment Alliance

Heeft als visie een gezonde planeet voor mensen in Europa en daarbuiten. Het advocacy-werk heeft als doel aan te tonen hoe milieuactie het aantal astma, obesitas, diabetes, kanker en onvruchtbaarheid kan verlagen.

Women2030

Een coalitie die we samen met 4 wereldwijde partners leiden. Voortbouwend op lokale ervaringen, plaatsen we gender centraal in de Agenda2030.

Europe Environmental Bureau

European Environmental Bureau

Europa's grootste netwerk van milieu-NGO's, die ongeveer 150 maatschappelijke organisaties uit meer dan 30 Europese landen samenbrengt. De 150 maatschappelijke organisaties die in 30 Europese landen bij elkaar komen. vormt een van de grootste en meest invloedrijke organisaties van de EU. Samen met de women & gender constituency. Europa's grootste netwerk van milieu-NGO's,

Women & Gender Constituency

Een stakeholdergroep van het UNFCCC. We zorgen er samen voor dat de ervaringen en rechten van vrouwen worden ingezet in alle processen omtrent klimaatverandering.

Women's Major Group

Als WECF zijn wij de organiserende partner voor de UNECE-regio binnen dit wereldwijde feministische netwerk. Geleid door de Agenda 2030, hebben we een officiële VN-waarnemersstatus.

Pesticide Action Network Europe

Werken vanuit een lokale, nationale en regionale basis om zorgen over pesticiden te plaatsen in een breder politieke en economische context. Het aanmoedigen van pro-armen, democratische en transparante ontwikkelingsstrategieën waarvan gemeenschappen profiteren.


WECF speelde een belangrijke rol bij het totstandkomen van zowel de  Women's Major Group als de Women & Gender Constituency.