Wat we doen

ActZen “Actieve burgers voor mens en planeet!” vergroot de kennis van jongeren over de lopende politieke debatten rondom klimaat in aanloop naar de Europese verkiezingen in 2024. Dit gebeurt door burgers en gemeenschappen te betrekken bij discussies en acties met betrekking tot ons klimaat en milieu, waarbij oplossingen worden voorgesteld aan besluitvormers met het oog op de verkiezingen voor het Europees Parlement van 2024. Het project zal ook bijdragen tot het tegengaan van desinformatie en andere vormen van inmenging in het democratisch debat, burgers in staat stellen geïnformeerde beslissingen te nemen door hen te helpen desinformatie te herkennen en mediageletterdheid te bevorderen, waarbij de betrokkenheid van journalisten wordt toegespitst op aspecten zoals green washing. Een divers consortium van 7 organisaties, waaronder 4 filialen van Oxfam (Novib, Ibis, België en Intermon), WECF (Women Engage for a Common Future), Maldita.es en Atlas van de toekomst, werken samen in dit initiatief en betrekken landen in heel Europa, waaronder België, Nederland, Frankrijk, Denemarken, Duitsland, Spanje, Ierland, Roemenië, Kroatië en Bulgarije.

Belangrijkste thema's

Het project heeft 2 specifieke doelstellingen:

Vragen om verantwoording en beleidsanalyse: Het project zal politieke voorstellen met betrekking tot het milieu en groene kwesties van verschillende partijen analyseren, maar ook de acties van de zittende macht, waarbij verantwoording wordt gevraagd aan parlementariërs voor hun toezeggingen.

Brede inzet van jongeren en burgers voor klimaatactie: Het project zal het bewustzijn onder burgers vergroten via culturele evenementen zoals moedige gesprekken, festivals, online debatten (feministisch, interdisciplinair, dekoloniaal en intersectioneel transversaal denken en leren van wetenschap en cultuur).

Het project ActZen wil gendertransformatief zijn, wat betekent dat het een transformatie van onevenwichtige en discriminerende praktijken in verband met de doelstellingen en activiteiten van het project wil bewerkstelligen. Dit betekent dat de visuele identiteit, communicatie en zichtbaarheidsactiviteiten de bestaande gendergerelateerde ongelijkheden en discriminatie niet mogen versterken.

Landen

Nederland, België, Frankrijk, Letland, Spanje, Denemarken

Partners

ActZen consortiumleden: Oxfam Novib, Oxfam Ibis, Oxfam België, Oxfam Intermon, WECF (Women Engage for Common Future), Maldita.es en Atlas van de toekomst.

Donors