WECF´s aanbevelingen voor de Nederlandse prioriteiten voor het Nationaal Actieplan 2018 voor de implementatie van de Ostrava Declaratie in Nederland

Tijdens de Ostrava conferentie in 2017 hebben lidstaten binnen de WHO Europese Regio (Europa, Turkije, Israel, Kaukasus en Centraal-Azië) toegezegd te gaan werken aan een Nationaal Actieplan op het gebied van gezondheid en milieu.

Van de zeven focusgebieden van de declaratie heeft Nederland gekozen voor de thema’s Water & Sanitatie, Verminderen van negatieve effecten van Schadelijke Stoffen op de Gezondheid, Actieve Mobiliteit, Verbetering van de Luchtkwaliteit én Duurzame Gezondheidssystemen.

WECF heeft aan dit project bijgedragen door consultatie uit te voeren onder stakeholders en aanbevelingen vanuit het maatschappelijk middenveld te doen rondom deze thema’s. Door middel van consultatiesessies, facebookgroepen en webinars werden er door het WECF veel stakeholders betrokken bij het Ostrava actieplan. Op deze manier is het actieplan voor vele betrokkenen concreter geworden en waardevolle aanbevelingen vanuit het maatschappelijk middenveld omtrent de zeven Ostrava focusgebieden zijn hierdoor in kaart gebracht. Deze aanbevelingen zijn uiteindelijk als input meegegeven aan het Ministerie van IenW als input voor het Ostrava ‘Portofolio’ van de Nederlandse overheid.

Donoren